Oro kring AV-spionage

En ledamot i det amerikanska representanthuset har skickat ett brev till National Highway Traffic Safety Administration och uttryckt oro över smarta fordon från Kina med förmåga att samla data i USA [1].

Exempelvis har det kinesiska företaget AutoX utfört piloter i Kalifornien, vilket vi skrev om här. Ledamoten menar att det finns brister i översynen kring hur data som samlas av smarta fordon hanteras, och att detta kan utgöra ett nationellt säkerhetshot.

Tidigare det här året begränsades var Tesla-fordon får köra i Pekin. Bland annat förbjöds körning i närhet av militära anläggningar.

Källa

[1] Ling, J., Wired. Autonomous Vehicles Join the List of US National Security Threats. 2022-11-21 Länk