Kategoriarkiv: Informationssäkerhet

Ny rapport om säkerhet för uppkopplade fordon

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) har publicerat en rapport som syftar till att förbättra cybersäkerheten för uppkopplade fordon [1]. Det här är alltså en uppföljning på ENISA’s tidigare rapport som publicerades i början av 2018 [2]. 

Rapporten är omfattande och behandlar allt ifrån taxonomi och definitioner, hot och attackscenarion av uppkopplade fordon och rekommenderade handlingsplaner kring uppkopplade fordon. Som grund för rapporten har man i metodologin använt sig av frågeformulär och intervjuer med experter. 

Olika attackscenarior har i rapporten klassificierats efter hotets allvarlighet, där t.ex. en attack på fjärrservrar i syfte att påverka fordonets beteende är klassificerat som ett hög-allvarligt hot, och där kommunikationsstörning i syfte att störa V2X (vehicle-to-everything) kommunikation är klassificerat som ett låg-allvarligt hot. 

Rapporten riktar sig huvudsakligen till fordonstillverkare, systemleverantörer och återförsäljare och innehåller kategorierna policy, organisatorisk praxis och teknisk praxis. 

Egen kommentar

Kommunikationsstörningar i V2X har här kategoriserats som ett låg-allvarligt hot i rapporten och givetvis är det en definitionsfråga, men man skulle kunna argumentera att V2V (vehicle-to-vehicle) eller V2D (vehicle-to-device) som är underkategorier till V2X kan vara resultera i högre allvarlighet vid kommunikationsstörningar. 

Här är en video som vi tagit upp några gånger tidigare men som passar ypperligt i sammanhanget.

Källor

[1] ENISA good practices for security of smart cars, ENISA 2019-11-25 Länk

[2] ENISA Threat landscape report 2017, ENISA 2018-01-15 Länk

AB Volvo investerar i Upstream Technology

Volvogruppen investerar ett okänt belopp i israeliska startup-företaget Upstream Technology, som utvecklar cybersäkerhetslösningar för molnuppkopplade fordon [1].

Investeringen är ett resultat från Volvokoncernens partnerskap med israeliska innovationscentret DRIVE [2].

Egen kommentar

Ett exempel på att det krävs ett nätverk av samverkan mellan företag, stora som små, för att kunna hantera de problem som uppstår när fordonen blir en del av ett stort digitalt sammankopplat transportsystem. Det går inte att lösa inom ett enskilt företag, inte ens om de är mycket stora.

Källor

[1] Johan Kristensson: Volvo investerar i cybersäkerhet från Israel, Ny Teknik 2019-10-21 Länk

[2] Volvo Group Venture Capital investerar i cybersäkerhet, Volvo Pressrelease 2019-10-21 Länk

Säkerhet Först

Säkerhet först för automatiserad körning, eller som det heter på engelska Safety First for Automated Driving (SaFAD), är en ny rapport som publicerats av 11 organisationer: Audi, BMW, Daimler, Fiat Chrysler, Volkswagen, Continental, Aptiv, Baidu, HERE, Infineon och Intel [1]. 

Den beskriver hur man ställer säkerheten i spetsen för att utveckla, testa och driva automatiserade fordon. Målet är att ”systematically break down safety principles into safety by design capabilities, elements and architectures and then to summarize the V&V methods in order to demonstrate the positive risk balance”.

Rapporten beskriver tolv principer:

 1. Säker drift: Hur systemet reagerar om kritiska komponenter blir instabila eller upphör att fungera. 
 2. Säkerhetslager: Systemet känner igen sina gränser och minimerar risken för att återställa kontrollen till föraren.
 3. Operations Design Domain (ODD): De driftsförhållanden där systemet är utformat för att fungera.
 4. Beteende i trafiken: Systembeteendet måste vara lätt att förstå och förutsägbart för kringliggande trafikanter.
 5. Användarens ansvar: Användarens tillstånd måste vara lämpligt för ett övertagande.
 6. Fordonsinitierad överlåtelse: Om föraren inte följer en övertagandeförfrågan måste det automatiska körsystemet utföra en manöver för att minimera risken.
 7. Förarens initierade överlåtelse: Aktivering och avaktivering av det automatiska körsystemet måste kräva en explicit avsikt från föraren.
 8. Effekter av automation: Övergripande utvärdering av systemsäkerhet ska ta hänsyn till effekter på föraren.
 9. Säkerhetsbedömning: Verifiering och validering ska användas för att säkerställa att säkerhetsmålen är uppfyllda.
 10. Datainspelning: När en händelse eller incident upptäcks ska automatiska fordon registrera relevanta uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande sekretesslagar.
 11. Informationssäkerhet: Åtgärder ska vidtas för att skydda det automatiska körsystemet från säkerhetshot.
 12. Passiv säkerhet: Fordonslayout ska ta emot förändringar i kraschscenarier som uppstått på grund av automationen.

Samtidigt som SaFAD-rapporten publicerats så har den europeiska fordonsleverantörsorganisationen CLEPA bett Nvidia [2] att leda en arbetsgrupp som ska ta fram utvärderingsmetoder för uppkopplade och automatiserade fordon. En ny standard, ISO 21448 Safety of the Intended Functionality (SOTIF), är också under utveckling [3]. Utöver det utvecklar Underwriters Labs en säkerhetsstandard, UL4600 Standard for Safety for the Evaluation of Autonomous Products [4]. Skillnaden gentemot andra standarder som ISO 26262 och ISO/PAS 21448 beskrivs så här: Rather than require a particular technical approach, UL 4600 concentrates on ensuring that a valid safety case is created. A safety case includes three elements: goals, argumentation, and evidence. 

Egen kommentar

Jag har inte hunnit läsa hela SaFAD-rapporten (den är på 146 sidor) men rent spontant känns det bra med ett sådant dokument, det kommer nog komma till användning. Frågan är bara om andra aktörer som inte varit med och utvecklat rapporten kan och vill ställa sig bakom den och också börja applicera den? Och hur kommer de olika initiativen att förhålla sig till varandra? Tiden får visa.

Källor

[1] Safety First for Automated Driving. 2019-07-02 Länk

[2] NVIDIA to lead European working group on highly connected automated vehicles, Green Car Congress 2019-07-02 Länk

[3] Sam Abuelsamid: Chip Vendors Intel And Nvidia Dive Into Validating Automated Driving Safety, Forbes 2019-07-02 Länk

[4] Koopman, P., Edge Case Research. An Overview of Draft UL 4600: “Standard for Safety for the Evaluation of Autonomous Products”. 2019-06-20 Länk

GMs nya el-plattform

GM har nu presenterat sina nya, framtidsanpassade elektronikplattform som bland annat ska kunna klara automatiserad körning [1].

Plattformen, som först kommer i nästa Cadillac CT5 senare i år, har bland annat en betydligt större bandbredd och ska kunna hantera upp till 4,5 TB/h och kommunicera med t.ex. sensorer upp till 10 GB/s.

Plattformen är också designad mot cyber-hot med bland annat meddelande-auktorisation; man har också (liksom andra bolag) låtit externa hackare försöka hitta säkerhetshål i plattformen.

Källa:

[1] Jonathan M Gitlin: General Motors designs a new “brain and nervous system” for its vehicles, ARS Technica 2019-05-21 Länk

Teslas Autopilot i ny version

Med början i onsdags 3 april så uppdateras Teslabilar med Enhanced Autopilot eller Full Self-Driving Capability med den nya funktionen Navigate by Autopilot [1]. Med den nya funktionen så kan föraren tillåta bilen att själv göra filbyten utan att först få kvittens [1]. Föraren kan också välja att få förvarning inför ett filbyte genom ljus, ljud eller vibrationer i ratten.

Samtidigt är Tesla noga med att tala om att detta inte gör bilen autonom och att föraren fortfarande är ansvarig: ”This feature does not make a car autonomous, and lane changes will only be made when a driver’s hands are detected on the wheel. As has always been the case, until truly driverless cars are validated and approved by regulators, drivers are responsible for and must remain in control of their car at all times.”

Sedan den första versionen av Navigate by Autopilot lanserades förra året så har den använts i över 100 miljoner km och mer än 8 miljoner filbytesförslag har genomförts utan problem, skriver Tesla.

Egen kommentar

Samtidigt så skrivs det en hel del om hur kinesiska Tencents Keen Security Lab har lyckats hacka sig in i Teslas Autopilot och lura bilen in i mötande körfält och slå på vindrutetorkarna [2]. Tesla och Elon Musk har i och för sig uppmuntrat till att forskare letar säkerhetsbrister men säger att flera av bristerna redan åtgärdats medan andra inte är realistiska med tanke på att föraren hela tiden ska vara aktiv [3]. Det är då också intressant att Keen Security Lab gått igenom källkoden [4].

Källor

[1] Introducing a More Seamless Navigate on Autopilot, The Tesla Team 2019-04-03 Länk

[2] Experimental Security Research of Tesla Autopilot, Tencent Keen Security Lab 2019-03 Länk

[3] Simon Alvarez: Elon Musk recognizes hackers who altered Tesla Autopilot behavior, Teslarati 2019-04-03 Länk

[4] Jan Tångring: Så fungerar forskarnas Tesla-fälla, Elektroniktidningen 2019-04-02 Länk

Tävling i att hitta säkerhetsproblem

It-företaget Trend Micro brukar inom ramen för Zero Day Initiative (ZDI) anordna hackertävlingar som går under namnet Pwn2Own och som går ut på att upptäcka säkerhetsproblem i diverse IT-system. Förra veckan hölls en sådan tvådagarstävling i Vancouver i Kanada [1]. 

Tävlingens stora vinnare blev ett team som kallade sig för Flouroacetate. De lyckades upptäcka en s.k. JIT-bugg i renderingsmotorn i Teslas webbläsare som gör det möjligt att köra kod i bilens mjukvara. Belöning? En Tesla Model 3 sponsrad av Tesla och 35 000 dollar.

Utöver detta lyckades Flouroacetate hitta en del andra buggar i produkter från andra tillverkare, som gjorde att deras belöning förutom bilen totalt blev 375 000 dollar.

Egen kommentar

Alla buggar som upptäcks inom ramen för ZDI förankras först med produkttillverkaren. I det här fallet var Tesla med på tåget, och kommer inom kort att släppa en mjukvaruuppdatering som åtgärdar problemet.

Själv tycker jag att tävlingar av den här typen kommer att vara oerhört viktiga för automatiserade fordon och kompetensutvecklingen. Det kommer nog finnas en hel del buggar som tillverkarna inte upptäcker själva och då är det viktigt att andra gör det under kontrollerade förhållanden. 

Källor

[1] Childs, D., Zero Day Initiative. PWN2OWN VANCOUVER 2019: WRAPPING UP AND ROLLING OUT. 2019-03-22 Länk

Ett småskalig hack kan orsaka kaos

En ny studie från Georgia Institute of Technology visar att det skulle räcka med att hacka en liten andel av fordonsflottan för att skapa kaos i trafiken [1]. 

Studien är baserad på simulering, där forskarna använt sig av så kallad perkoleringsteori som beskriver en jämn, kontinuerlig fasövergång i ett nätverk och kan användas för att studera hur ett nätverk svarar på skadan i slumpmässigt valda noder. 

Omedelbart efter att ett fordon hackats saktar trafiken ner runt det hackade fordonet. När flera fordon hackas kommer hela trafiken att sakta in och övergå till stillastående, beroende på hur vägnätverket ser ut. I fallet med Manhattan skulle det räcka med att 10% av fordon under rusningstiden blir stillastående i trafiken för att orsaka totalstopp. 

Givet att var och en av de stora tillverkarna (Hyundai, Nissan, Toyota och GM) har ungefär 10% marknadsandel av fordon i New York skulle det alltså räcka med att en av dem blir systematiskt hackad.

Forskarna påpekar dock att detta är ett exempel på det mest extrema fallet. Med studien vill de rikta uppmärksamheten mot potentiella datasäkerhetsrisker så att de kan åtgärdas tidigt i utvecklingen: Our work is not in opposition to the future of connected cars. Rather, the novelty of our work lies in identifying and quantifying the underlying cyber-physical risks when multiple connected vehicles are compromised. By shining a light on these technologies at an early stage, we hope we can help prevent worst-case scenarios.

Källor

[1] Ouellette, J., ARS Technica. Study: Hacking 10 percent of self-driving cars would cause gridlock in NYC. 2019-03-13 Länk

Vem kommer att äga och vem bör äga data?

Den här frågan diskuteras av professorn Luis F. Alvarez León vid Dartmouth College i hans nyligen publicerade artikel Counter-Mapping the Spaces of Autonomous Driving [1]. 

Han utgår från tesen att automatiserade fordon kommer att generera en stor mängd data. Detta väcker dock stora frågor om datasekretess, ägande, cybersäkerhet och allmän säkerhet. 

Kopplat till det föreslår han att de s.k. ”svarta lådorna” som kommer att vara integrerade i automatiserade fordon blir mer transparenta och att det blir tydligt vilken data samlas in, vem som äger den och vad som händer med den. 

Ett förslag är att regeringar bör anta en lagstiftning som gör det möjligt för användare av automatiserade fordon att låsa upp svarta lådan och förstå vilka data som används och varför. Professorn uppmanar också utvecklarna att använda open-source mjukvara för då blir det lättare att se vad som händer med datat. 

Källor

[1] Luis F. Alvarez León, Cartographic Perspectives. Counter-Mapping the Spaces of Autonomous Driving. 2019-02 Länk

Säkrare informationsutbyte i fordon

Inom ramen för ett nytt Vinnova-finansierat forskningsprojekt kommer forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ihop med Arcticus Systems och Volvo CE att ta fram ett ramverk för utveckling och användning av en ny teknik som kallas Time Sensitive Networking (TSN) [1]. Denna teknik gör det möjligt för inbyggda datorer i fordon att kommunicera stora mängder information med varandra på ett säkert sätt.

Fokus i projektet kommer att ligga på autonoma entreprenadfordon, men resultaten kommer att kunna användas i alla typer av moderna fordon.

Projektet heter DESTINE – Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking, har en budget på 13,5 miljoner kronor och kommer att pågå i tre år.

Egen kommentar

Det är oklart för mig om projektet kommer att utforska något om kommunikationsnätverk i fordon. Detta är också ett område som behöver vidareutvecklas med tanke på den stora mängden data som behöver skickas mellan olika enheter i fordonet. 

Källor

[1] MDH Säkrare fordon genom MDH-forskning. 2018-12-10 Länk

OECD-rapport om säkerheten med automatiserade fordon

OECDs  International Transport Forum, ITF, är en organisation med 59 medlemsstater som fungerar som ett stöd avseende policyutveckling inom transportområdet åt OECDs transportministrar. Nu har ITF släppt en rapport [1] som diskuterar säkerheten med automatiserade fordon som också innehåller ett antal rekommendationer.

Förväntningarna att man kan minska antalet trafikdöda med 90% genom automation är inte alls verifierade, konstaterar man. Även om man kan minska en del olyckor så kommer inte alla att försvinna. I vissa fall, som då vanliga förare tvingas ta över kommandot i riskfyllda situationer, kan det istället skapas nya olyckstyper.

Sensorer behöver vara redundanta och kompletteras med V2X-kommunkation, men sådan kommunikation är extra utsatt för angrepp utifrån. Cybersäkerhet är ett område som behöver fokuseras.

Det saknas erfarenheter och data för att göra en kvalificerad bedömning av säkerheten med automatisk körning. Det kompliceras av avsaknaden av utvärderingsstandarder och av att framtidens fordon kan uppgradera mjukvaran vilket kan påverka egenskaperna kraftigt.

Rekommendationer:

 1. Använd principen systematisk säkerhet för ett helhetsgrepp inom vägtransportsystemet.
 2. Tillämpa noll-visionen även på automatiserad körning.
 3. Säkra att inte säkerhetsprestanda används som konkurrensmedel för automatiserade fordon.
 4. Utvärdera noggrant påverkan på säkerheten av system som delar uppgifter mellan människa och maskin.
 5. Kräv rapportering av säkerhetsrelevanta data från automatiserade fordon.
 6.  Etablera omfattande cybersäkerhets-principer för automatiserad körning.
 7. Säkra funktionell åtskillnad mellan säkerhetskritiska system så att uppkoppling inte försämrar cybersäkerhet eller körsäkerhet.
 8. Förse fordonen med klar och tydlig information om vad de klarar av även för icke-tekniskt utbildade.

Källor

[1] Safer Roads with Automated Vehicles? International Transport Forum Länk