Kina publicerar regler om datasäkerhet för fordon

Skrivet av Lei Chen

Fem ministerier (Cyberspace Administration, National Development and Reform Commission, Ministry of Industry and Information, Ministry of Public Security och Ministry of Transport) publicerade nyligen gemensamt regler relaterade till datasäkerhet för bilar. Reglerna träder i kraft redan den 1 oktober.

Reglerna följer ett utkast från i maj och riktar sig till biltillverkare, leverantörer, återförsäljare och andra serviceföretag som behandlar data från bilar i Kina.

Reglerna kräver att bildatabehandlare följer databehandlingsprinciperna för bearbetning inom fordon, att data inte samlas in som standard, samt att lämplig detaljnivå tillämpas och avkänslighetsbehandling sker vid bildatabehandlingsaktiviteter.

Reglerna förtydligar att bildatabehandlare ska underrätta individer på ett tydligt sätt, inhämta personligt samtycke samt att följa andra lagar och förordningar. Databehandlare ska inhämta personligt samtycke innan de samlar in personlig information. Insamling av biometrisk information måste ha klart syfte och vara nödvändig för att öka säkerhet.

Reglerna betonar att bildatabehandlare årligen måste rapportera till myndigheterna om hur de hanterar data . Vid dataöverföring till andra länder måste måste en säkerhetsutvärdering genomföras. Data som inte tillåts vid utvärderingen får ej överföras. Slutligen behöver beskrivning av dataöverföring till utlandet finnas i årlig rapport.

Egen kommentar

Många känner till de strikta reglerna för dataanvändning i Kina och det har inverkan på många svenska företag i Kina. Med föreskrifter på plats bör det stödja byggandet av processer för att hantera gränsöverskridande dataanvändning. RISE driver nu ett Sverige-Kina-projekt om autonoma fordon där gränsöverskridande dataanvändning har diskuterats med lokala aktörer för potentiella lösningar. Svenska partners som har sådana behov är välkomna att komma i kontakt med oss ​​med mer detaljerade behov.

Källor

[1] Marketwatch. China Releases Rules on Data Security in Automotive Industry. 2021-08-20 Länk

[2] Pressmeddelande på kinesiska. Länk

[3] Regellista på kinesiska. Länk