Alla inlägg av Tor Skoglund

Vehicle Electronics and Connected Services conference 2022

Ett spår på denna välbesökta tillställning på Svenska mässan i Göteborg handlade om automatisering och dess möjligheter och utmaningar.

Insikten om att vägfordonen idag främst är mjukvaruprodukter och hur denna ska hanteras var ett genomgående tema.

Ödgärd Andersson, vd för det två år unga Volvo Cars-bolaget Zenseact och Magnus Östberg, Chief Software Officer, på det 92 år äldre bolaget Mercedes-Benz, förde bland annat fram sina respektive operativsystem: CAR.OS och MB.OS. Kampen om kontrollen över egna plattformen är med andra ord igång.

Samtidigt pekade Matthew Avery, Chief Research Strategy Officer hos Thatcham research, på svårigheterna med att prissätta försäkringar för bilar som kan ändra karaktär från en timma till en annan genom mjukvara som uppdateras trådlöst, OTA.

Helge Neuner, Head of Automation på Volkswagen, valde istället att fokusera på affärsmodellen och konstaterade att användning av automatisering inom mobilitet som tjänst (MaaS) drivs av totala ägandekostnaden till skillnad från privatanvändande som drivs av systemkostnaden. VW:s transportlösning baserad på autonoma ID.BUZZ, som vi skrivit om tidigare här, påstods komma att rulla i Hamburg ”mycket snart” och vara klar för marknadsintroduktion 2025.

En flera gånger upprepad åsikt var också att övergången från avancerade förarstödsystem, ADAS, till autonoma fordon inte kommer ske genom en en kontinuerlig förändring utan kommer att kräva ett abrupt kliv.

Ulrik Janusson, Technology Leader Connectivity & IoT hos Scania, vågade sig på några (personliga) gissningar om framtiden. Bland annat att:

  • Mobilsystembaserad V2X (fordon till allt-kommunikation) kommer utgöra en central ”sensor” för fordon. Produkter med sådana, så kallade JCAS-lösningar, bedömde han vara tillgängliga om ungefär fem år.
    Autonoma fordon kan då komma att få realtidsuppdatering av var de har möjlighet att användas och inte (realtids-ODD).
  • Användningen av kraftfulla digitala tvillingar kommer öka men kan hotas av integritetshänsyn.

Att sitta fint och säkert

EU-projektet Safe-Up som jobbar med säkerhetsutmaningar som kan väntas i framtida transportsystem har publicerat intervju av amerikanska biomekanikern och docenten Jason Kerrigan. Där berättar han om sina tankar kring hur människor kan skyddas även i de nya sittpositioner som kan väntas i framtidens fordon [1].

Kerrigan verkar tycka att det är långt kvar tills vi har nog kunskaper om hur vi ska skydda till exempel liggande personer vid risk för krasch. Att hastigt sätta personen upp till en mer standardposition medför ju också uppenbara risker.

Kerrigan tror att dagens krocktestdockor och datormodeller måste utvecklas en hel del för att kunna användas för de nya typer av positioner som kan komma att bli relevanta. Han föreslår till och med att börja från grunden och låta lik som inte sitter ordentligt krocka för att kunna samla data nog för att sedan kunna gå vidare med att bygga modeller och simuleringar av skador.

Källa

[1] Safe-Up. Biomechanics expert reveals safety concerns of novel seating positions. 2022-02-16 Länk

Waymo stämmer myndighet för att få mörka incidentdata

Googleägda Waymo tycker att offentliggörande av den data som skickas till  The California Department of Motor Vehicle (DMV) är problematisk och stämmer DMV för att slippa [1].

Bakgrunden är att en ej namngiven person eller organisation begärt ut den data Waymo rapporterat in och inte accepterat de redigeringar som Waymo då begärt. Waymo hävdar att offentliggörande av deras rapporter kan leda till att affärshemligheter om processer och åtgärder vid incidenter skadar bolaget och att DMVs regelverk riskerar att hämma branschens utveckling.

Egen kommentar

Avvägningen mellan det allmännas rätt att kräva information från företag som vill nyttja deras vägnät och företags behov av att behålla affärshemligheter är tydligen inte helt enkel. Syftet med rapporterna var kanske att kunskaper om bra säkerhetsarbete skulle kunna spridas mellan företag?

Källa
[1] Hawkins, A., J. The Verge. Waymo sues California DMV to keep driverless crash data under wraps 2022-01-28 Länk

May Mobility får in 83 miljoner dollar

Amerikanska BMW- och Toyota-stödda May Mobility hävdar ha genomfört 300 000 avgiftsbelagda resor med sina 25 automatiserade (men ännu bemannade) Lexus-bilar. Detta resultat ska imponerat nog för investerare som Sparx Group, Tokio Marine Holdings, och Toyota att dubbla företagets tillgångar i en andra finansieringsomgång [1].

Källa

[1] Coppola, G., Bloomberg. Toyota AV-Shuttle Bet May Mobility Raises $83 Million. 2022-01-25 Länk

Udelv får lyft av amerikanska flygvapnet

Karlifornienbaserade Udelv vann småföretagarutmärkelse av Amerikanska flygvapnet och med det en fortsättning på innovations och utvecklingssatsning som gjorts för flygplatseffektivisering. Tanken är att flöden av verktyg och material ska effektiviseras med självkörande fordon [1].

Vi skrev i april om att fd Hertzägda Donlen lagt en förbeställning på 1000 fordon hos Udelv. Donlen ska idag leasa och hantera över 150 000 fordon. Udelv har satt som mål att kommersialisera sina tjänster 2023.

Källa

[1] Udelv. Autonomous delivery vehicle company Udelv secures United States Air Force small business innovation award. 2021-11-22 Länk

Nuro levererar åt 7eleven i Kalifornien

Leveransrobotföretaget Nuro har fått tillstånd att erbjuda kommersiell logistiklösning med självkörande fordon och kommer låta specialanpassade Toyota Priusar med säkerhetsförare köra varor från 7 eleven- butiker i närheten av Nuros huvudkontor i Mountain View, Kalifornien. Tanken är att framöver ersätta Toyotorna med egenutvecklade logistikpoddar R2 [1].

Nuro tog i höstas in kapital för att  bygga produktions-och testanläggningar och har tidigare meddelat om samarbete med bland andra Domino’s och FedEx.

Källa

[1] Reuters. Nuro, 7-Eleven launch California autonomous delivery service with safety drivers. 2021-12-01 Länk

NCAP rankar ADAS igen

Förra året berättade vi om att Euro NCAP presenterat resultat från sina första utvärderingar kring det stöd som Highway Assist-funktionen hos fordon ger förare. Nu har resultaten från årets utvärderingar kommit.

Bäst bland de sju testade modellerna i år var stödet som gavs av BMW 3 Serien. 3-serien nådde ungefär samma poäng som föregående år, det vill säga klassad som ”Mycket Bra” och med poäng strax under förra årets bästa model, Mercedes-Benz GLE [1].

En faktor som drog ned betyget för till exempel Toyota Yaris var att bilen i höga farter valde att inaktivera förarstödsystemet om föraren inte reagerade på varningar för stillastående hinder. Vilket resulterade i att nödbromsning uteblev [2].

Resultaten för samtliga tester kan ni se här.

Källor

[1] NCAP. Auto-Off: Euro NCAP Delivers New Set of Highway Assist Results. 2021-11-25 Länk

[2] Misoyannis, A., Drive. How good is the semi-autonomous driving system in your car? 2021-11-28 Länk

Honda testar edge computing för att skydda fotgängare

Honda meddelar att de tillsammans med japanska investeringsjätten Softbank kommer verifiera ett fristående system som kombinerar fordonssensorer, edge computing och mobilappar för att undvika olyckor.

Tanken är att fordon och vägsidesteknik ska samarbeta för att identifiera och varna såväl förare som fotgängare för potentiellt farliga situationer [1].

Egen kommentar

Vi har tidigare beskrivit liknande satsningar i såväl USA som i norden. Frågan är om Hondas satsning tyder på att tekniken mognat tillräckligt för snar marknadslansering.

Källa

[1] Honda. SoftBank Corp. and Honda Start Use Case Verification of Technologies to Reduce Collisions Involving Pedestrians and Vehicles Using 5G SA and Cellular V2X. 2021-11-17 Länk

Apple tar sats igen

För två månader sedan gick chefen för Apples bilsatsning till Ford. Mjukvaruchefen för Apple Watch har nu tagit över ansvaret för bilsatsningen och blir femte personen på posten sedan på sju år [1].

Apple ska enligt uppgift sikta på helt självkörande fordon inom fyra år. Mycket är dock fortfarande oklart. Vilken affärsmodell Apple väljer verkar inte fastslaget och var, hur eller vem som ska bygga bilarna ska heller inte vara beslutat.

Apples lösningar, inklusive ett påstått egenutvecklat specialchip, lär redan idag testas i de 69 Lexus-suvar som Apple äger.

Källa

[1] Gurman, M., Bloomberg. Apple Accelerates Work on Car Project, Aiming for Fully Autonomous Vehicle 2021-11-18 Länk

Passagerares upplevelse av självkörande fordon

Förberedelserna för en massdemonstration av självkörande fordon i EU rullar på i SHOW-projektet. Som vi nämnt tidigare så är allmänhetens acceptans en nyckel för lyckad introduktion av autonoma fordon. RISE:s nederländska kusin TNO har av denna anledning sökt analysera passagerares upplevelse av autonoma fordon i stadsmiljö, mer specifikt när de närmar sig korsningar med trafiksignaler. I testet undersöktes både normalfall och när person utanför fordonet går mot rött [1].

Egen kommentar

RISE leder den svenska mega site:n i SHOW-projektet och har tidigare bland annat forskat på medtrafikanters uppfattning av och beteende runt autonoma fordon (exempel ett och två). Det ska bli spännande att läsa om resultaten ifrån studien framöver.

Källa

[1] SHared automation Operating models for Worldwide adoption. SHOW pushes understanding of and acceptance towards AVs. 2021-11-15 Länk