Att sitta fint och säkert

EU-projektet Safe-Up som jobbar med säkerhetsutmaningar som kan väntas i framtida transportsystem har publicerat intervju av amerikanska biomekanikern och docenten Jason Kerrigan. Där berättar han om sina tankar kring hur människor kan skyddas även i de nya sittpositioner som kan väntas i framtidens fordon [1].

Kerrigan verkar tycka att det är långt kvar tills vi har nog kunskaper om hur vi ska skydda till exempel liggande personer vid risk för krasch. Att hastigt sätta personen upp till en mer standardposition medför ju också uppenbara risker.

Kerrigan tror att dagens krocktestdockor och datormodeller måste utvecklas en hel del för att kunna användas för de nya typer av positioner som kan komma att bli relevanta. Han föreslår till och med att börja från grunden och låta lik som inte sitter ordentligt krocka för att kunna samla data nog för att sedan kunna gå vidare med att bygga modeller och simuleringar av skador.

Källa

[1] Safe-Up. Biomechanics expert reveals safety concerns of novel seating positions. 2022-02-16 Länk