CISAs vägledning för cybersäkerhet i AV

Den federala myndigheten Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) i USA har publicerat ett dokument där man ger vägledning till tillverkare av autonoma fordon kring cybersäkerhet [1].

I dokumentet listas ett antal möjliga hot som kan uppstå relaterat till autonoma fordon. Det finns också en lista på förebyggande åtgärder på organisatorisk nivå som man rekommenderar.

Ni kan läsa dokumentet här.

Källa

[1] Lauver, M., Security Magazine. CISA releases autonomous transit vehicle guidelines. 2021-10-06 Länk