ASU och Waymos studie på robotaxi

I augusti publicerades en rapport av amerikanska Federal Transit Administration (FTA) där man presenterade en studie som gjorts i Arizona där personer från allmänheten fått testa robotaxi [1].

Projektet har finansierats av FTA och utförts i samarbete med Arizona State University (ASU) och Waymo. 51 äldre individer (65+) och personer med funktionshinder har fått utvärdera sin upplevelse med Waymos robotaxi med säkerhetsförare innan, under och efter sex månaders tillgänglighet mellan 2019 och 2020. Man har samlat datan ifrån städerna Chandler, Mesa, Tempe och Phoenix.

Resultaten från studien visade b.la att:

  • Deltagarna kände att de vill se fler AV på vägarna, att AV förbättrade säkerheten på vägarna, och att AV tillfredställer allas mobilitetsbehov.
  • De upplevde att Waymos robotaxi var mer bekväm att använda än deras traditionella icke-autonoma färdtjänst som hette RideChoice med avseende på väntetid, resetid, och kostnad.
  • 59% av deltagarna sa att de reste mer sedan möjligheten att åka med Waymos robotaxi fanns.
  • 70-80% av deltagarna svarade att de kunde tänka sig åka utan säkerhetsförare.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Källa

[1] ASU News. ASU transportation study supports expanded autonomous vehicle use. 2021-09-22 Länk