Krav på V2X i USA

Det amerikanska departementet för transport (DOT) har föreslagit en ny lag enligt vilken alla nyproducerade lätta fordon bör utrustas med teknik för trådlöskommunikation [1].

Lagen avser dedikerad korthållskommunikation (DSRC) som möjliggör för fordon att utbyta information med varandra och med infrastrukturen, som hastighet, position, inbromsning och liknande. Detta förväntas reducera antalet olyckor med upp till 80 %, speciellt i situationer där fordonsbaserade sensorer inte räcker till på grund av sänkt sikt.

Målet är att hälften av alla nyproducerade lätta fordon ska utrustats med den nya tekniken inom två år. Inom fyra år väntas alla nya sådana fordon vara utrustade.

Allmänheten har möjlighet att kommentera lagförslaget de kommande 90 dagarna.

Källor

[1] NHTSA. U.S. DOT advances deployment of Connected Vehicle Technology to prevent hundreds of thousands of crashes. 2016-12-15 Länk