NHTSAs uppdateringar

Amerikanska säkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration har föreslagit ändringar av sitt utvärderingsprogram New Car Assessment Program (NCAP). För första gången rekommenderar man nu teknologi för trafikanter utanför fordonet [1].

Bland de föreslagna förändringarna så finns det rekommendation av förarstödssystem, förbättring av testning och kriterier för förarstödssystem, samt övervägande av nya säkerhetsfunktioner så som förarövervakning och intelligenta fartbegränsare.

Syftet med förändringarna sägs vara att informera konsumenter om säkerhetsteknologin som finns på marknaden och att främja innovation av säkerhetsteknologi.

Vi kan också informera om att det förslag på förändring i säkerhetsstandard som NHTSA presenterade för ett par år sedan, som vi skrev om här, nu har fastställts. Förändringen i säkerhetsstandarden berör passagerarsäkerhet i autonoma fordon utan manuella styrdon så som ratt och pedaler. Ni kan läsa fastställandet här [2].

Egen kommentar

Förändringarna i säkerhetsstandarden ska träda i kraft 180 dagar efter man har publicerat ändringarna i det federala registret. Cruise sökte nyligen tillstånd för att få tillverka och driftsätta Cruise Origin fordonet som inte kommer att ha ratt och pedaler (vilket vi skrev om här), men dessa förändringar kanske inte kommer att påverkar Cruise ansökan de de ansöker om ett undantag från säkerhetsstandarden.

Källa

[1] NHTSA. NHTSA Proposes Significant Updates to Five-Star Safety Ratings Program. 2022-03-03 Länk

[2] NHTSA. NHTSA Finalizes First Occupant Protection Safety Standards for Vehicles Without Driving Controls. 2022-03-10 Länk