Uppdatering kring Cruise Origin

Det fordon som Cruise tillverkar avsett för robotaxi och autonoma leveranser, Cruise Origin, kör nu runt på gatorna i San Francisco under nattid [1].

Fordonet är modifierat till att kunna köras av en förare, då den egentliga modellen inte ska ha varken ratt, pedaler eller kunna köras manuellt. Syftet med körningarna som görs sägs enligt företaget vara att validera fordonets perceptionssystem.

Cruise väntar ännu besked från National Highway Traffic Safety Administration kring sin ansökan om att få driftsätta Cruise Origin, vilket vi skrev om här. Cruise har åtminstone ett par gånger fått kritik från myndigheter i San Francisco kopplat till detta, vi nämnde ett tillfälle här. Den senaste gången ska myndigheterna i ett brev skrivit att det rapporterats cirka 50 incidenter mellan 30e maj och 5e september 2022 där Cruise:s fordon blockerat trafik . De uppskattar att en driftsättning av 2500 Cruise Origin fordon kommer att göra det här problemet 25 gånger värre.

Källa

[1] White, M., San Francisco Examiner. Cruise’s origin cars room city streets at night. 2022-10-20 Länk