Nya skyttelpiloter på G

Inom ramen för EU-projektet FABULOS planerar man fem nya kommersialiseringspiloter med självkörande minibussar eller skyttlar under 2020 [1]. Planen är att skyttlarna ska testas som en del av ordinarie kollektivtrafik. 

Piloterna körs under våren i Gjesdal (Norge), Helsingfors (Finland) och Tallinn (Estland). Under hösten 2020 kommer man lansera piloter i Lamia (Grekland) och Helmond (Nederländerna). Varje pilot kommer att omfatta tre fordon och kommer att pågå i sex månader. 

Piloterna kommer att fokusera på att validera funktionaliteten, driftskompatibiliteten och säkerheten. Bland funktionaliteten som kommer att testas nämns fjärrstyrning från kontrollrummet och förmågan att köra om hinder som parkerade bilar. Alla piloter kommer att äga rum i urbana områden, men varje pilotplats påstås vara unik med sina egna utmaningar.

Dessa piloter kommer att genomföras av totalt tre olika konsortier: 

  • Sensible 4 – Shotl Consortium bestående av Sensible 4 från Finland och Shotl från Spanien som kommer att testa Gacha-skyttlar.
  • Mobile Civitatem Consortium bestående av fyra aktörer från Estland: Modern Mobility, Tallinn University of Technology, AuVeTech och Fleet Complete. De kommer att testa egenutvecklad skyttel kallad Iseauto.
  • Saga Consortium bestående av Halogen, Forus PRT och Ramboll Management Consulting från Norge samt Spare Labs från Kanada. De kommer att testa skyttlar från en ”etablerad” europeisk skytteltillverkare som i nuläget ej är namngiven. 

Varje konsortium har fått upp till 740 000 euro från projektet.  

Källor

[1] FABOLUS. Three consortia will pilot self-driving shuttles as part of regular traffic in five european cities. 2020-02-04 Länk