Tips på podcasts och dylikt

  • Vår f.d. redaktionschef Johan Wedlin diskuterar utvecklingen för automatiserad körning och hur det är kopplat till elfordon ihop med Magnus Karlström från omEV. Länk
  • Chris Urmson från startupföretaget Aurora och grundaren av Googles projekt om självkörande bilar ger sin syn på utvecklingen. Länk
  • Techentusiasten Ed Niedermeyer diskuterar nuvarande status och framtiden för självkörande fordon. Länk
  • SVT har lanserat en programserie ”Rapport från 2050”. I ett av avsnitten diskuteras bland annat självkörande fordon. Länk