Apex.ai open source lösning

Nyligen släppte Apex.AI sin open source stack Apex.OS som ska förenkla utvecklingen av lösningar för autonoma fordon [1]. En mjukvara har gjorts tillgänglig för alla och vem som helst kan bygga vidare på eller utnyttja delar av den. Med hjälp av Apex.OS behöver utvecklare inte lägga lika mycket tid på att utveckla grunden för autonoma lösningar.

Apex.AI har tidigare lanserat open source-lösningen Robot Operating System (ROS) som varit mer specificerad för robotik. Även om Apex.OS främst är utvecklad för automatiserade fordon kan det också användas inom områden som robotik och flyg.

Apex.AI utvecklar även en open source-lösning som är mer specifikt riktad mot automatiserade fordon: Apex.Autonomy.

Egen kommentar

Jag kan tänka mig att det finns en trade-off i hur specifika (för applikationsområden) open source-lösningar man vill tillgängliggöra, eftersom högre specialisering minskar friheten i problemlösning för de som använder koden.

Källa

[1] Ackerman, E., IEEE Spectrum. Apex.OS: An Open Source Operating System for Autonomous Cars. 2020-01-30 Länk