Miljöpåverkan av autonoma och uppkopplade fordon

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel ges en överblick över studier genomförda de senaste 10 åren med fokus på miljökonsekvenserna som förväntas i samband med introduktionen av uppkopplade och autonoma fordon [1].

Det finns två typer av studier som ingår i denna kartläggning. Den första typen använder sig av slutsatser om hur uppkopplade och autonoma fordon samt eldrivna fordon kommer att förändra bränsleförbrukningen, gasutsläpp, etc. Den andra typen använder sig av matematiska ramverk och tillgängliga data för att påvisa kvalitativa resultat.

I dessa studier hittades 11 faktorer som påverkade uppkopplade och autonoma fordons miljöpåverkan baserat på om det relaterade till fordonet, vägnätet eller användaren. Bland de faktorer som nämns ingår fordonsstorlek eller design, rutt, konsumentens val och penetrationsnivåer.

Källa

[1] Kopelias, P., Demiridi, E., Vogiatzis, K., Skabardonis, A. and Zafiropoulou, V.(2020). Connected & autonomous vehicles – Environmental impacts – A review. Länk