Alla inlägg av Mahdere Amanuel

Hur kommer självkörande fordon påverka Moskva?

En ny studie som förutspår effekterna som självkörande fordon kan komma att ha på Moskva år 2030 och 2035 har publicerats [1].

Baserat på stadens strategier och tillgängliga uppgifter om antalet passagerare per bil, bilförsäljning och effektiviteten av transportsystemet tog forskarna fram fyra möjliga scenarier: Stagnation, Shared Use och Robotisation & Absolute Mobility.

I de två första scenarierna, Stagnation och Shared Use, förutspår forskarna att antalet fordon på vägarna och trängseln kommer att öka i Moskva.

I scenarierna Robotisation och Absolute Mobility förväntas antalet passagerare per bil fördubblas och antalet dagliga resor öka.

En slutsats från studien är, att trots att takten i vilken självkörande fordon introduceras i Moskva är annorlunda i de olika scenarier, så kommer introduktionen av delade mobilitetstjänster ta lika lång tid i alla scenarier. Dock såg man att scenarier med en hög andel delade fordon kommer också göra det möjligt för en mindre fordonsflottor att tillgodose en större efterfrågan på persontransporter.

Avslutningsvis föreslår studien att nya åtgärder bör införas gradvis och tillkännages i förväg, gärna flera år innan besluten träder i kraft.

Källa

[1] Mehmet, S., Study: how will self-driving vehicles change Moscow?. Intelligent Transport. 2020-06-07 Länk

Ford skjuter upp lanseringen av robottaxitjänst till 2022

Ford har meddelat att de kommer att skjuta upp lanseringen av sin robottaxitjänst till 2022 på grund av den rådande COVID-19 pandemin [1]. Pandemin har fått företaget att tänka om kring sin lanseringsstrategi där man initialt planerade en kommersiell lansering under 2021.

Ford bedriver för tillfället flera pilotprogram med partners som Walmart, Dominos och Postmates där man också tittar på hur nya affärsmodeller kan utformas. Parallellt med piloterna samarbetar också företaget med start-up bolaget Argo AI (där Ford är en delägare), som utvecklar mjukvaran som möjliggör automatiserad körning.

Ford har dock sagt att huvudsakliga behovet nu är att studera de långsiktiga effekterna som pandemin kommer att ha på kundbeteenden.

Källa

Korosec, K., Ford postpones autonomous vehicle service until 2022. TechCrunch 2020-04-18 Länk

Sydkorea investerar i utveckling av autonoma fordon

Sydkorea har meddelat att landet kommer att investera motsvarande 896 miljoner dollar i utvecklingen av teknologier för autonoma fordon motsvarande SAE-nivå 4 till 2027 [1]. Man gör detta i syfte för att växa fordonsindustrin i landet.  

Vi har tidigare skrivit den sydkoreanska regeringens ambitioner att bidra med ungefär 2 miljarder dollar för utveckling av teknologi och för att lägga grunden för den infrastruktur som behövs för självkörande fordon (läs här).

Den här nya investeringen är dock enbart fokuserad på utveckling av högt automatiserade fordon. Enligt landets Ministry of Science and ICT kommer landet att behöva utveckla stödtjänster och ett ekosystem där olika statliga aktörer och den privata sektorn kan ha ett nära samarbete.

Källa

[1] Bernama. South Korea to invest US$896m in self-driving car technologies by 2027. The Edge Markets 2020-04-28 Länk

Potentiella effekter av autonoma fordon i Washington DC

District Department of Transportation i Washington DC har släppt en säkerhetsrapport om  potentiella effekter som autonoma fordon kan komma att få på distriktet [1].

Med hjälp av scenarioplaneringsmetoden undersöker rapporten fyra olika framtida scenarier: autonoma fordon på motorvägar (inkl. körfält bara för autonoma fordon), delade flottor, trängselavgifter och fordon med hög utnyttjandegrad (bussar, minibussar, stora fordon för diverse delade resor).

Tolv faktorer identifierades som belyser skillnaderna mellan scenarierna och nuvarande förhållanden. Några av de identifierade faktorerna inkluderar:

  • Fordonsresor förväntas öka mer än tidigare trott.
  • Utan en tydlig policy kring automatiserad körning kommer trängsel troligen att öka avsevärt.
  • Fordonsutsläpp kommer att öka snabbt om inte kraftiga åtgärder vidtas för att uppmuntra elektrifiering av fordon.
  • Antalet fordon som behövs för att tillhandahålla mobilitet i distriktet kan minska med 20%.
  • Autonoma fordon kan göra det möjligt för fler invånare att bo i gångbara stadsmiljöer.

För att läsa hela rapporten klicka här.

Källa

[1] DC AV Study. 2020-04-07 Länk

Sony utvecklar plattform för mobilitetstjänster

Sony har meddelat att de håller på att utveckla en databasplattform för mobilitetstjänster (MaaS-tjänster)[1].

MaaS är mobilitetstjänster som integrerar flera transportmedel i en helhetslösning. Sådana tjänster är en av drivkrafterna som tillsammans med elektrifiering och automatisering väntas digitalisera fordonsindustrin.

MaaS förväntas också spela en väsentlig roll för introduktionen av autonoma fordon då det håller på att ske ett skifte från ägande av fordon till att man betalar för av användningen av fordon. I samband med detta kommer plattformsbaserade affärsmodeller att användas för att optimera utnyttjandet av fordon. Plattformen som Sony håller på att utveckla hoppas kunna möta det behovet.

Källa

[1] Press release. Sony. 2020-04-23 Länk

Inspiration: Självkörande lekbilar för barn

Japanska design- och IT-företagen Nendo och DeNa har tagit fram en flotta av autonoma lekbilar som ska kunna köra runt parker eller på förskolan och transportera barn när de leker [1].

De två företagen arbetade tillsammans med uppdraget att utforma ”en framtidsbil som leker med barn” och har kallat konceptet Coen Car (coen betyder part på japanska).

Konceptet är också utformat med en tillhörande app som gör det möjligt för användare att se vart fordonen befinner sig och vilken tid de anländer till parker i närheten.

Här kan ni se den nya flottan.

Källa

[1] Hitti, N., Nendo designs self-driving mobile playground equipment for children. Dezeen 2020-04-21 Länk

Ford och Waymo släpper nya dataset

Ford har öppnat upp en datasamling som innehåller data som samlats in med hjälp av företagets autonoma fordon i Detroit-området [1]. Datasamlingen är fritt tillgänglig för forskare och kan användas för att förbättra robustheten för självkörande fordon i stadsmiljöer.

Fords dataset kommer efter en uppdatering av ett liknande dataset från Waymo, Waymo Open Dataset [2]. Waymos dataset har utökats med ytterligare 800 segment.  Waymos ambition är att göra det lättare för forskare att utveckla säkra algoritmer från grunden och samtidigt slippa kostnaderna för att samla in sina egna data.

Kopplat till detta har Waymo också utlyst en rad tävlingar, Waymo Open Dataset Challenges. Den betsår av en rad olika utmaningar inom 2D och 3D detektering och objektföljning, och kommer pågår till slutet av maj. Förstaprisvinnaren kommer att belönas med 15 000 dollar.

Egen kommentar

Förutom marknadsföringssyften, är syftet med dessa tävlingar dels att få inspiration till nya lösningar och framförallt att hitta potentiella framtida medarbetare. Flera aktörer använder sig av liknande rekryteringsteknik.

Källor

[1] Wiggers, K., Ford releases a data set to accelerate autonomous car development. VentureBeat 2020-03-19 Länk

[2] Wiggers, K., Waymo expands autonomous driving data set and launches $110,000 challenge. VentureBeat Länk

Senaste nytt från två europeiska skyttelprojekt

EU-projektet AVENUE kommer utforska en ny kollektivtrafiklösning i ett utvecklingsområde i Köpenhamn. Detta för att förbinda området mer effektivt med hjälp av självkörande skyttlar.

Planen är att testa och implementera ett ”mobilitetsmoln” som för närvarande håller på att utvecklas. Molnet ska hjälpa till att integrera skyttlarna med befintlig kollektivtrafik, inklusive tåg. En on-demand-tjänst kommer i slutändan att möjliggöra för passagerare att komma åt alla tillgängliga transporter med en enda app.

SHOW är ett ganska nystartat EU-projekt som syftar till att att demonstrera avancerade koncept för mobilitet i verkliga miljöer. Planen är att introducera minst 70 automatiserade fordon i 21 europeiska städer. Detta för att bedöma hur olika automatiserade fordon kan bäst integreras i det befintliga transportsystemet för att möta olika användares behov. Testningen kommer att omfatta kombinationer av olika automatiserade fordon, från skyttlar till bilar och bussar.

SHOW är det största projektet i sitt slag och kommer att omsätta totalt drygt 36 miljoner euro. Flera svenska aktörer ingår i SHOW-konsortiet och Linköping och Kista är tänkta testplatser.

Källor

[1] Photopoulos, J., Driverless shuttles: the latest from two European projects. Robohub 2020-03-11 Länk

Waymo tar in 2,25 miljarder dollar i riskkapital

Waymo har fått 2,25 miljarder dollar under sin första externa finansieringsrunda [1]. Pengarna kommer att användas till rekryteringar och investeringar i deras teknik och global verksamhet.

Företaget har också tillkännagett att de kommer lansera leveranstjänsten Waymo Via. Den kommer att fokusera på olika typer av varu- och godsleverans, inklusive tunga lastbilar [2] .

Utöver det har företaget visat femte generationen av s.k. Waymo Driver som består av mjukvaru- och hårdvarukomponenter som möjliggör självkörning [3].

Jämfört med dess föregångare påstås det nya systemet ha mer robusta sensorer som möjliggör bättre detektering och lättare uppskalning. Det påstås ha förmåga att identifiera fotgängare och stoppskyltar på avstånd över 500 meter. En annan nyhet är Waymos egenutvecklade perimeter lidar. Totalt inkluderar systemet 6 kameror, 4 lidarenheter samt 3 radrenheter med olika funktioner och synfält.

Systemet har installerats på eldrivna Jaguar I-PACE som kommer utgöra en stor del av Waymos fordonsflotta under de närmaste åren.

Här kan ni se en film om Waymos vision om framtida transporter.

Källor

[1] Korosec, K., Waymo brings in $2.25 billion from outside investors, Alphabet 2020-03-02 Länk

[2] Waymo raises first external investment round. Waymo 2020-03-02 Länk

[3] Jeyachandran, S., Waymo. Introducing the 5th-generation Waymo Driver: Informed by experience, designed for scale, engineered to tackle more environments. 2020-03-04 Länk

77 autonoma fordon har testats i Peking

Pekings Innovation Center for Mobility Intelligent (BICMI) har publicerat sin sammanställning om självkörande fordon som testades på lokala vägar under 2019 [1].

Enligt rapporten har totalt 77 autonoma fordon från 13 kinesiska företag kört 1,04 miljoner km på vägar i Peking under 2019.

BICMIs rapport är en del av Kinas strategi att stärka teknologiutveckling inom automation i regionen med avsikten att utveckla riktlinjer kring infrastruktur, tillsyn och säkerhet till 2025.

Källor

[1] Wiggers, K., 77 autonomous vehicles drove over 500,000 miles across Beijing in 2019. Venture Beat 2020-03-02 Länk