Etikettarkiv: Department of Transportation

USA utlyser 500 miljoner

Det program för federala bidrag som godkändes i USA förra året kommer igång den här månaden vilket innebär att det kommer satsas 100 miljoner USD per år, under fem år, på framtidens transporter [1].

Programmet heter Strengthening Mobility and Revolutionizing Transportation (SMART) och ingick i infrastrukturlagen som amerikanska presidenten Joe Biden skrev under förra året. Målet med satsningen är att finansiera projekt inom exempelvis automatiserade fordon, smarta städer, och drönarteknologi.

De federala medlen utlyses av Department of Transportation i två steg, där det första steget består av planering och prototypande som de utvalda ansökande kommer få ca 2 miljoner USD för. Sedan väljs vinnare ut från det tidigare steget, som får 15 miljoner USD för sina projekt.

Källa

[1] Lucia, B., Route Fifty. Feds Prepare to Open New $500M Program for Transportation Tech. 2022-09-16 Länk

Vädjan om federalt regelverk

En grupp demokrat-senatorer i den amerikanska kongressen vädjar till transportministern att påskynda utveckling av ett federalt regelverk för autonoma fordon [1].

De tolv senatorerna har skrivit ett brev till transportministern där de önskar om att få transparans kring transportdepartementets process för ett nationellt omfattande regelverk. I brevet ställer man också frågor om hur transportdepartementet kommer utvärdera ansökningar om tillstånd från tillverkare av självkörande teknologi.

Vi skrev i höstas om ett brev till transportministern ifrån amerikanska aktörer här.

Källa

[1] Shepardson, D., Reuters. U.S. Senate Democrats urge Buttigieg to develop autonomous vehicle rules. 2022-04-27 Länk

Ett brev till USAs transportdepartement

Ett antal aktörer har tillsammans skickat ett brev till sekreteraren hos det amerikanska transportdepartementet (DOP) där de vädjar om ett starkare initiativ för automatiserade fordon i USA från regeringens sida [1].

The Alliance for Automotive Innovation, Consumer Technology Association, American Trucking Association är några av de 15 aktörer har skrivit under brevet. I brevet uppmanar man att:

  • På kort sikt generera en väg för driftsättning av autonoma fordon, vilket möjliggör insamling av data till standardisering.
  • Implementerar ett federalt ramverk för automatiserade fordon för att uppnå b.la säkrare, mer tillgänglig och mer hållbara transporter i landet.
  • Inte förlora konkurrensen med andra länder som är på väg att sätta standarder och bli ledande inom automatiserade fordon.
  • Färdigställer och publicerar regelverket för passagerarskydd i autonoma fordon som National Highway Transport Safety Administration arbetat med [2].

Ni kan läsa brevet här.

Källor

[1] Laforest, A., Automotive News. Industry groups urge DOT to expand AV efforts, reform regulations. 2021-09-21 Länk

[2] Federal Register. Occupant Protection for Automated Driving Systems. 2021-03-30 Länk

Potentiella effekter av autonoma fordon i Washington DC

District Department of Transportation i Washington DC har släppt en säkerhetsrapport om  potentiella effekter som autonoma fordon kan komma att få på distriktet [1].

Med hjälp av scenarioplaneringsmetoden undersöker rapporten fyra olika framtida scenarier: autonoma fordon på motorvägar (inkl. körfält bara för autonoma fordon), delade flottor, trängselavgifter och fordon med hög utnyttjandegrad (bussar, minibussar, stora fordon för diverse delade resor).

Tolv faktorer identifierades som belyser skillnaderna mellan scenarierna och nuvarande förhållanden. Några av de identifierade faktorerna inkluderar:

  • Fordonsresor förväntas öka mer än tidigare trott.
  • Utan en tydlig policy kring automatiserad körning kommer trängsel troligen att öka avsevärt.
  • Fordonsutsläpp kommer att öka snabbt om inte kraftiga åtgärder vidtas för att uppmuntra elektrifiering av fordon.
  • Antalet fordon som behövs för att tillhandahålla mobilitet i distriktet kan minska med 20%.
  • Autonoma fordon kan göra det möjligt för fler invånare att bo i gångbara stadsmiljöer.

För att läsa hela rapporten klicka här.

Källa

[1] DC AV Study. 2020-04-07 Länk

Workshop on Governance of the Safety of Automated Vehicles

Förra året skrev vi om en workshop om säkerhet, i slutet av juni hölls en uppföljning där Ella Rebalski från RISE Viktoria deltog. Workshopen organiserades av den amerikanska trafiksäkerhetsorganisationen NHTSA, United Nations Economic Commission for Europe: Working Party on Road Traffic Safety (UNECE WP1) och forskningsinstitutet IFSTTAR. Den här gången hölls den i Genève och drog till sig ca 100 deltagare från myndigheter, säkerhetsorganisationer, fordonsindustri, universitet och diverse andra organisationer världen över.

Precis som förra gången var workshopsdiskussionen både bred och djup, och de uttalanden som gjordes av föredragshållarna var inte nödvändigtvis den officiella hållningen från de organisationer och myndigheter som föredragshållarna representerade. Syftet med workshopen var att utbyta tankar och idéer utan att göra några utfästelser.

Här är resten av Ellas sammanfattning:

Luciana Iorio, UNECE WP1, öppnade workshopen med att säga att myndigheter behöver nu gå in med reglering. Det är ju ofta en fråga om när myndigheter ska reglera och balansera innovationer med säkerhet och kontroll.

Joel Vailmant, IFSTTAR, påpekade att det krävs lika mycket tid för administration som för industrin och efterlyste ”tråkiga” exempel.

Bryant Walker Smith, University of South Carolina, ansåg att biltillverkare kan ges mer mandat att sätta de-facto standarder baserade på vad de säger de kan resp. inte kan garantera, och på det sättet få fram en bild av vad som är en rimlig säkerhetsnivå. Detta eftersom industrin alltid kommer att ha en bättre insikt i teknologin än myndigheter.

Anne Marie Lewis, Alliance of Automobile Manufacturers, sade att medan ADAS (förarstödssystem) har utvecklats de senaste årtiondena så planerar nu amerikanska tillverkare att inom 5 år lansera fordon med automatiseringsnivå 1-3 och fordon med nivå 5 efter 2025. Samtidigt kommer det att ta 4 årtionden innan hela fordonsparken bytts ut, vilket gör att alla dessa fordon med olika automatiseringsnivå kommer att samsas på vägarna.

Sarah Hunter från Google X sade att de siktar mot att skapa en fordon med automatiseringsnivå 4-5 och helt utan förare, bara passagerare.

Steve Wood från NHTSA undrade hur myndigheter tänker sig att övertyga allmänheten att automatiserade fordon är lika säkra som konventionella (nivå 1) fordon.

Pauline Morgon från brittiska Department for Transportation noterade att den som anses som ansvarig ”förare” kan komma att ändras under resans gång och vara t.ex. personen bakom ratten, en fjärrstyrande förare, en passagerare, en trafikledare e.d.