Etikettarkiv: Alliance of Automobile Manufacturers

Workshop on Governance of the Safety of Automated Vehicles

Förra året skrev vi om en workshop om säkerhet, i slutet av juni hölls en uppföljning där Ella Rebalski från RISE Viktoria deltog. Workshopen organiserades av den amerikanska trafiksäkerhetsorganisationen NHTSA, United Nations Economic Commission for Europe: Working Party on Road Traffic Safety (UNECE WP1) och forskningsinstitutet IFSTTAR. Den här gången hölls den i Genève och drog till sig ca 100 deltagare från myndigheter, säkerhetsorganisationer, fordonsindustri, universitet och diverse andra organisationer världen över.

Precis som förra gången var workshopsdiskussionen både bred och djup, och de uttalanden som gjordes av föredragshållarna var inte nödvändigtvis den officiella hållningen från de organisationer och myndigheter som föredragshållarna representerade. Syftet med workshopen var att utbyta tankar och idéer utan att göra några utfästelser.

Här är resten av Ellas sammanfattning:

Luciana Iorio, UNECE WP1, öppnade workshopen med att säga att myndigheter behöver nu gå in med reglering. Det är ju ofta en fråga om när myndigheter ska reglera och balansera innovationer med säkerhet och kontroll.

Joel Vailmant, IFSTTAR, påpekade att det krävs lika mycket tid för administration som för industrin och efterlyste ”tråkiga” exempel.

Bryant Walker Smith, University of South Carolina, ansåg att biltillverkare kan ges mer mandat att sätta de-facto standarder baserade på vad de säger de kan resp. inte kan garantera, och på det sättet få fram en bild av vad som är en rimlig säkerhetsnivå. Detta eftersom industrin alltid kommer att ha en bättre insikt i teknologin än myndigheter.

Anne Marie Lewis, Alliance of Automobile Manufacturers, sade att medan ADAS (förarstödssystem) har utvecklats de senaste årtiondena så planerar nu amerikanska tillverkare att inom 5 år lansera fordon med automatiseringsnivå 1-3 och fordon med nivå 5 efter 2025. Samtidigt kommer det att ta 4 årtionden innan hela fordonsparken bytts ut, vilket gör att alla dessa fordon med olika automatiseringsnivå kommer att samsas på vägarna.

Sarah Hunter från Google X sade att de siktar mot att skapa en fordon med automatiseringsnivå 4-5 och helt utan förare, bara passagerare.

Steve Wood från NHTSA undrade hur myndigheter tänker sig att övertyga allmänheten att automatiserade fordon är lika säkra som konventionella (nivå 1) fordon.

Pauline Morgon från brittiska Department for Transportation noterade att den som anses som ansvarig ”förare” kan komma att ändras under resans gång och vara t.ex. personen bakom ratten, en fjärrstyrande förare, en passagerare, en trafikledare e.d.

Biltillverkarna ber Trump att harmonisera regelverken

I ett brev till tillträdande president Donald Trump ber Alliance of Automobile Manufacturers, med bl.a. GM, Ford och Toyota, att han ska se över regelverken för bränsleförbrukning och självkörande fordon så att de harmoniseras tvärs USA [1].

Tillverkarna är oroade över att enskilda delstater kan sätta egna regler för självkörande fordon som kan försvåra eller göra det omöjligt att rulla ut teknologin.

Källor

[1] Here’s What the Auto Industry Wants From Donald Trump, Reuters/Fortune 2016-11-10 Länk

Nytt konsortium för att bekämpa hackers

Fordonstillverkarna i USA håller på att bilda ett nytt konsortium där de kan utbyta information med varandra och samverka kring informationssäkerhet i automatiserade och uppkopplade fordon [1, 2]. Målet är att göra det väldigt svårt för hackers att komma åt fordonsinformation.

Enligt David Strickland från Venable LLP, som presenterat idén om konsortiet under en SAE-konferens, kommer det alltid att finnas en risk att någon bryter sig in i systemet, men konsortiet ska verka för att minimera den här risken. Idén stöds av Alliance of Automobile Manufacturers och Association of Global Automakers.

Det kommer ta ungefär ett år att bilda konsortiet och definiera dess ramar. Just nu är planen att det ska kallas Information Sharing Advisory Center (Auto-ISAC).

Källor

[1] Lindsay, D., The Conversation. Data mining the new black box of self-driving.  Cars. 2014-10-21. Länk

[2] Sedgwick, D., Automotive News. Auto industry forming consortium to fight hackers. 2014-10-21 Länk