Ett brev till USAs transportdepartement

Ett antal aktörer har tillsammans skickat ett brev till sekreteraren hos det amerikanska transportdepartementet (DOP) där de vädjar om ett starkare initiativ för automatiserade fordon i USA från regeringens sida [1].

The Alliance for Automotive Innovation, Consumer Technology Association, American Trucking Association är några av de 15 aktörer har skrivit under brevet. I brevet uppmanar man att:

  • På kort sikt generera en väg för driftsättning av autonoma fordon, vilket möjliggör insamling av data till standardisering.
  • Implementerar ett federalt ramverk för automatiserade fordon för att uppnå b.la säkrare, mer tillgänglig och mer hållbara transporter i landet.
  • Inte förlora konkurrensen med andra länder som är på väg att sätta standarder och bli ledande inom automatiserade fordon.
  • Färdigställer och publicerar regelverket för passagerarskydd i autonoma fordon som National Highway Transport Safety Administration arbetat med [2].

Ni kan läsa brevet här.

Källor

[1] Laforest, A., Automotive News. Industry groups urge DOT to expand AV efforts, reform regulations. 2021-09-21 Länk

[2] Federal Register. Occupant Protection for Automated Driving Systems. 2021-03-30 Länk