Potentiella effekter av autonoma fordon i Washington DC

District Department of Transportation i Washington DC har släppt en säkerhetsrapport om  potentiella effekter som autonoma fordon kan komma att få på distriktet [1].

Med hjälp av scenarioplaneringsmetoden undersöker rapporten fyra olika framtida scenarier: autonoma fordon på motorvägar (inkl. körfält bara för autonoma fordon), delade flottor, trängselavgifter och fordon med hög utnyttjandegrad (bussar, minibussar, stora fordon för diverse delade resor).

Tolv faktorer identifierades som belyser skillnaderna mellan scenarierna och nuvarande förhållanden. Några av de identifierade faktorerna inkluderar:

  • Fordonsresor förväntas öka mer än tidigare trott.
  • Utan en tydlig policy kring automatiserad körning kommer trängsel troligen att öka avsevärt.
  • Fordonsutsläpp kommer att öka snabbt om inte kraftiga åtgärder vidtas för att uppmuntra elektrifiering av fordon.
  • Antalet fordon som behövs för att tillhandahålla mobilitet i distriktet kan minska med 20%.
  • Autonoma fordon kan göra det möjligt för fler invånare att bo i gångbara stadsmiljöer.

För att läsa hela rapporten klicka här.

Källa

[1] DC AV Study. 2020-04-07 Länk