AVENUE

Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience (AVENUE) är ett nytt europeiskt forsknings- och innovationsprojekt [1].

Projektet kommer att förbereda den tekniska, ekonomiska och regelmässiga integrationen av automatiserade fordon i stadsmiljöer. Målet är att utveckla, testa och validera tjänster involverande automatiserade fordon integrerade i dagens kollektivtrafik.

AVENUE leds av University of Geneva och involverar 16 aktörer. Budgeten ligger på ca 22 miljoner euro, varav 16 miljoner kommer från EU.  Projektet kommer att pågå i fyra år.

Källor

[1] University of Geneva. European cities soon to be ready for autonomous vehicles. 2018-05-15 Länk