Ny undersökning om attityder

American Automobile Association (AAA) har gjort en ny enkätstudie om attityder om automatiserade fordon [1]. Studien genomfördes i USA och involverade 1014 personer.

Överlag visar studien en negativ förändring sedan förra studien som genomfördes i slutet av 2017. Detta tros vara till följd av de senaste olyckorna med automatiserade fordon.

Här är några intressanta detaljer:

  • 73 % av de tillfrågade uppgav att de skulle känna sig rädda att åka i en helt automatiserad bil (en ökning med 10 % sedan slutet av 2017).
  • 64 % av de tillfrågade millenials skulle känna sig rädda att åka i en helt automatiserad bil (en ökning med 15 % sedan slutet av 2017). Detta är den största förändringen bland alla tillfrågade generationer.
  • Kvinnor (83 %) är mer rädda än män (63 %) att åka i en helt automatiserad bil.
  • 63 % av de tillfrågade angav att de skulle känna sig mindre säkra om de som gående eller cyklister skulle dela vägen med ett automatiserat fordon.
  • 55 % av de tillfrågade skulle vilja ha avancerade förarstödsystem i sina nya bilar.

Egen kommentar

Viktigt att komma ihåg när man läser dessa siffror är att undersökningen inte var riktad till dem som faktiskt åkt i, eller på något annat sätt fått erfarenhet av ett automatiserat fordon. Det är attityder som är framförallt baserade på det som rapporteras i media.

Källor

[1] AAA News Room. AAA: American Trust in Autonomous Vehicles Slips. 2018-05-22 Länk