Waymos data och tester

Innan sommaren blev det klart att Waymo skulle öppna upp en del av sin data för forskare. Och den här veckan blev det så. Företaget har skapat en sajt från vilken man kan komma åt Waymo Open Dataset [1].

För tillfället består den av 1 000 datasegment á 20 sek samlade med en samplingsfrekvens på 10 Hz. Det handlar framförallt om data från synkroniserade lidarenheter och kameror och som är dessutom annoterad (objekten är klassificerade).

En annan nyhet från Waymo är att företaget inleder tester i Miami i Florida [2]. Den främsta anledningen är att samla in data för att lära sig om utmaningar med tekniken i kraftigt regn. Bilarna kommer att framföras av tränade mänskliga förare. 

Utöver detta har företaget också fått ett nytt patent beviljat: Detection of Pedestrians Using Radio Devices

Källor

[1] Waymo Open Dataset. Länk

[2] Korsec, K., TechCrunch. Waymo self-driving cars head to Florida for rainy season. 2019-09-20 Länk