Shape-it final event i Göteborg

Marie Curie EU-projektet SHAPE-IT som undersöker mänskliga interaktioner med autonoma fordon kommer att hålla ett avslutningsevent i Göteborg, med möjlighet att vara med antingen fysiskt eller online.

Projektet har 15 doktorander som forskat kring human factors-aspekter relaterat till autonoma fordon i framtidens städer, både från användares perspektiv och avseende interaktioner med väganvändare utanför de autonoma fordonen.

Eventet hålls 20–21 juni på Pumpgatan 1, 417 55 Göteborg, i Uni3 (auditorium). För att delta behöver man registrera sig på länken här.

Publikationslista för projektet finns här