Etikettarkiv: Jaguar Land Rover Limited

V2X för påfarter

Inom det brittiska projektet AutopleX (Autonomous Cars Negotiating Complex Environments Using V2X), som letts av Jaguar Land Rover Limited, har forskare undersökt nyttjande av smart infrastruktur för att hjälpa autonoma fordon med anslutning till motorväg [1].

Tanken är att sensorer i infrastrukturen kan komplettera sensorerna i fordonet och ge fordonet en bättrad lägesbild i påfarter. I demonstrationen utrustades påfarten med 3 radarer och teknologi för kommunikation till fordonet.

Projektet har finansierats med 3 miljoner USD och avslutades nu i september.

Det finns en video som visar demonstrationen här.

Egen kommentar

Påfarter kan vara utmanande för autonoma fordon, eftersom man beroende på utformningen av påfarten kan få väldigt begränsad sikt, och begränsad tid på sig att utföra anslutningsmanövern som i sig består av flera deluppgifter: matcha hastigheten av trafiken som är på motorvägen, hitta en lucka, kommunicera till de andra trafikanterna att man vill in, och slutligen ansluta.

Källa

[1] Dyson, L., Traffic Technology Today. VIDEO: Roadside radar and video tested to assist CAV merging onto freeways. 2022-11-23 Länk