Kategoriarkiv: Kommunikation

Delphi inleder stragetiskt partnerskap

Delphi Automotive har inlett ett strategiskt partnerskap med Valens (ledande företag inom signalbehandling) för att möjliggöra framtida teknologier för automation [1].

Delphi och Valens kommer att arbeta nära för att tillsammans vidareutveckla lösningar som möjliggör konnektivitet i fordon. Vidareutvecklingen kommer att bygga vidare på deras nuvarande teknologi.

Källa

[1] Delphi Partners with High Frequency Data Transmission Leader Valens to Enable Future Automated Driving Technology, 2017-04-11 Länk

Brittiska effekter av autonoma fordon

Den brittiska sammanslutningen SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, har skrivit en rapport om effekterna av fordonsautomation med rekommendationer till regeringen [1].

De potentiella effekterna med CAV = Connected and Autonomous Vehicles sägs vara:

  • Kan ge £51 miljarder årligen till den brittiska ekonomin vid år 2030
  • Kan skapa 320 000 nya arbetstillfällen, varav 25 000 inom fordonstillverkning vid år 2030
  • Kan spara 2 500 liv och undvika 25 000 allvarliga olyckor mellan år 2014 och 2030
  • Kan ge renare mobilitet och minskade utsläpp
  • Kan förbättra trafikflöde, effektivitet och minska bränsleförbrukning
  • Kan ge mobilitet åt äldre och handikappade
  • Kan öka produktiviteten

För att nå detta måste man bland annat säkra tillgänglighet och skydd av data, men också uppdatera lagstiftningen och ta fram en nationell strategi för området, där man fokuserar några få viktiga områden.

Källor

[1] K.Scharring,  S.Nash, D.Wong:  Connected and Autonomous Vehicles – Position Paper, The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd, February 2017 Länk

Ericssons nya rön inom 5G

Den femte generationen av cellulära nätverk (5G) väntas göra underverk för vår kommunikation inom många områden, och inte minst inom automatiserade transporter. Nu har Ericsson i samarbete med SK Telecom och BMW Group Korea uppnått ett nytt prestandarekord med en punkt-till-punkt dataöverföring på BMWs testbana i Sydkorea, där testnätet bestod av fyra radiosändningspunkter i 28GHz [1].

De lyckades uppnå en nedladdningshastighet på ca 3,6 Gb/s från en bil körande i hastigheter upp till 170 km/h. Detta samtidigt som de lyckades bibehålla en hög datagenomströmning längst med hela banan (ca 1,5 Gb/s vid byte mellan punkterna).

Det här rekordet har kunnat uppnås tack vare avancerad strålformning och strålföljning som gör det möjligt för basstationen att sända signaler som följer 5G enheten.

Källor

[1] Ericsson. Ericsson, SK Telecom and BMW Group Korea reach new world record speed with 5G. 2017-02-07 Länk

Krav på V2X i USA

Det amerikanska departementet för transport (DOT) har föreslagit en ny lag enligt vilken alla nyproducerade lätta fordon bör utrustas med teknik för trådlöskommunikation [1].

Lagen avser dedikerad korthållskommunikation (DSRC) som möjliggör för fordon att utbyta information med varandra och med infrastrukturen, som hastighet, position, inbromsning och liknande. Detta förväntas reducera antalet olyckor med upp till 80 %, speciellt i situationer där fordonsbaserade sensorer inte räcker till på grund av sänkt sikt.

Målet är att hälften av alla nyproducerade lätta fordon ska utrustats med den nya tekniken inom två år. Inom fyra år väntas alla nya sådana fordon vara utrustade.

Allmänheten har möjlighet att kommentera lagförslaget de kommande 90 dagarna.

Källor

[1] NHTSA. U.S. DOT advances deployment of Connected Vehicle Technology to prevent hundreds of thousands of crashes. 2016-12-15 Länk

Ericsson i samarbete med tyskar

Ericsson har nyligen startat ett samarbete med BMW Group, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Telefónica Deutschland, Vodafone, TU Dresden 5G Lab Germany, Federal Highway Research Institute (BASt) och Federal Regulatory Agency (BNetzA) [1].

Samarbetet kallas 5G-ConnectedMobility och går ut på att bygga upp digital infrastruktur baserad på 5G. Sådan infrastruktur anses vara en viktig byggsten för olika applikationer baserade på trådlöskommunikation samt för automatiserad körning. Det är framförallt motorvägen A9 mellan Nuremberg-Feucht och Greding som kommer att utrustas med den nya tekniken så att den kan fungera som en testanläggning.

Projektet delfinansieras av det tyska Federal Ministry of Transport & Digital Infrastructure och Bavarian Road Construction Administration.

Källor

[1] Ericsson News Center. Ericsson initiates 5G motorway project with cross-industry consortium in Germany. 2016-11-17 Länk

NXP lanserar ny radarteknologi

I samband med Electronica Show som hölls i München den här veckan visade NXP en ny styrenhet för radar (NXP S32R27) [1]. Den är utvecklad för tillämpning inom fordonsbranschen och kan fatta beslut fyra gånger snabbare än sin föregångare. Den ska också vara mer noggrann. Just nu testas den av flera fordonstillverkare och väntas vara tillgänglig på marknaden om ungefär ett halvt år.

Utöver detta har företaget demonstrerat en ny lösning för trådlöskommunikation (V2X) för konovojkörning (platooning) av automatiserade lastbilar.

Egen kommentar

Att behovet av snabb och noggrann mikroelektronik inom fordonsbranschen är stort råder ingen tvekan om. Nyligen blev det känt att chiptillverkaren Qualcomm köpt upp NXP Semiconductors för att förstärka sin roll kring automatiserad körning [2]. Strax därefter blev det också offentligt att NXP inleder ett utökat samarbete med Cohda Wireless för att accelerera utvecklingen av lösningar för trådlöskommunikation och automatiserad körning [3].

Källor

[1] Burt, J., eWeek. NXP Unveils New Technologies for Autonomous Vehicles. 2016-11-08 Länk

[2] Qualcomm Press Release. Qualcomm to Acquire NXP. 2016-10-27. Länk

[3] Cohda Wireless News. NXP and Cohda Wireless Enable Rapid V2X Development with Software Agreement. 2016-11-07 Länk

Baidu utvecklar plattform för självkörande bilar och får testa i Kalifornien

Kinesiska Baidu och chiptillverkaren Nvidia har inlett ett samarbete för att utveckla en plattform för självkörande bilar [1].

Plattformen, vars algoritmbaserade operativsystem kommer att innehålla cloud-baserade högdefinitionskartor, kommer att kunna uppfatta och anpassa sig till rådande trafik. Plattformen kommer också göras öppen för OEM:er.

Det är också rapporterat att Baidu har blivit beviljade tillstånd av California DMV att testa sina autonoma fordon på allmänna vägar i Kalifornien.  Baidu vill dock inte uppge när de kommer att starta testerna [2].

Källor

[1] Darrell Etherington: Nvidia and Baidu partner on a ‘top-to- bottom’ platform for self-driving cars, TechCrunch, 2016-09-01. Länk

[2] Darrell Etherington: Baidu gets approval to test self-driving cars in California, TechCrunch, 2016-09-01. Länk

Kommentarer om Tesla-olyckan

Vi har fått några kommentarer angående Tesla-olyckan vi skrev om i förra nyhetsbrevet:

”En liten rättelse till vad som skett i dödsolyckan med Teslas autopilot: lastbilen hade ett vitt, högtgående släp som färdades vinkelrätt mot Teslan. Kameran upptäckte inte släpet i motljus, däremot gjorde radarn det. För övrigt ser radar inte färger. Skälet till att bildatorn inte autobromsade var att detektionen kom från högt upp. Enligt Elon Musk tolkade sensorfusionsalgoritmen detta scenario som att detektionen kom från en högtstående vägskylt som man dessvärre sållade bort. Detta visar på svårigheten att verifiera för alla möjliga potentiellt farliga scenarion i AD sammanhang.”

”Olyckan skulle inte hänt med Vehicle-to-Vehicle-kommunikation: Teslas förklaring är kameran misslyckades med att detektera lastbilen och radarn detekterade lastbilen som en skylt. Ett tydligt scenario där sensorerna misslyckas. Med V2V skulle Teslabilen få veta tydligt att det kommer en lastbil och den kan förbereda sig (minst 300 meter innan korsningen, absolut tillräckligt för att agera).  Detta är det enklaste som V2V kan möjliggöra. I framtida V2V kommer lastbilen att inte bara skicka positionen utan också avsikten.”

”Tragiskt så klart. Samtidigt mycket tankeväckande. Folk från industrisidan och politiker är så positiva till aut. fordon. Men jag och många av mina kollegor från väghållar- och trafiksidan är ofta inte lika positiva. Det finns så mycket differenser och olikheter i väg-/gatu- och trafikmiljön som försvårar för aut.fordon på ett sätt som är lättare att se om man själv jobbar på väghållningssidan. Till exempel plötsliga väder- och ljusfenomen.”

Tack för kommentarerna!

Telia kopplar upp gamla fordon

Uppkopplade fordon är ett viktigt område för Telia, det rapporterar Ny Teknik som samtalat med Hans Dahlberg, företagets chef för Internet-of-Things [1].

Telia håller på att utveckla fordonstjänsten Sense som möjliggör att (äldre) fordon kopplas upp till nätet. Detta görs med hjälp av en dosa som ansluts till fordonets diagnostikport. Hårdvaran till Sense har utvecklats av ZTE och Ericsson medan molnplattformen har utvecklats av Springworks.

Till tjänsten hör också en applikation som föraren kan använda för att exempelvis få tillgång till fordonets GPS-position och körjournal samt andra tjänster från samarbetsorganisationer som Folksam, Bilia och Bilprovningen. En tjänst som nämnts i sammanhanget är en ny försäkringspremie från Folksam som skulle ta hänsyn till huruvida föraren håller hastighetsbegränsningen eller inte.

Betatestning av Sense påbörjas inom ett par veckor. Tjänsten väntas bli klar under 2016.

Källor

[1] Ahblom, H., Ny teknik. Telia kör i gång test av uppkopplade bilar. 2016-06-29 Länk

Isuzu och Hino samarbetar kring platooning

Japan liksom många andra länder har ont om lastbilsförare. För att adressera problemet kommer lastbilstillverkarna Isuzu och Hino Motors Ltd. att inleda ett samarbete kring tekniska lösningar för automatiserad körning av lastbilar [1, 2].

Det är framförallt system för kolonnkörning (platooning) som kommer att vara i fokus. Tanken är att en förare ska finnas bara i den första lastbilen i kolonnen och att de andra ska färdas obemannade. Lastbilarna ska kunna utbyta information via trådlös kommunikation.

Isuzu och Hino kommer att utveckla egna lastbilar med den här funktionaliteten.

Systemet väntas vara redo under 2017, lagom i tid inför pilotprogrammet för konvojkörning av lastbilar på landets motorvägar som den japanska regeringen planerar inleda 2018. Praktisk tillämpning väntas starta runt 2021 där tre eller flera lastbilar kommer att färdas i kolonn på motorvägar nattid.

Källor

[1] Nikkei Asian Review. Isuzu, Hino joining forces on autonomous truck driving. 2016-05-27 Länk

[2] The Maininch Japan. Isuzu, Hino team up to develop self-driving technology for trucks. 2016-05-28 Länk