Etikettarkiv: Lyft

Lyft kommer att testa självkörande taxi

General Motors (GM) och Lyft har offentliggjort planer att påbörja testning av automatiserade taxibilar inom ett år [1].

Taxiflottan kommer att utgöras av eldrivna Chevrolet Bolt-bilar. Tekniken, som utvecklats av teknikföretaget Cruise Automation som köptes av GM för ett par månader sedan, kommer att ha en avgörande roll. Kunderna kommer att ha möjlighet att beställa taxi via en mobilapplikation.

Detaljer kring testerna liksom staden där testningen kommer att utföras är inte kända ännu.

Källor

[1] Nagesh, G., Ramsey, M., The Wall Street Journal. GM, Lyft to Test Self-Driving Electric Taxis. 2016-05-05 Länk

Ford och Volvo teamar upp med teknikbolag för att påverka

Biltillverkarna Ford och Volvo Cars har ihop med teknikbolagen Google, Uber och Lyft bildat Self-Driving Coalition for Safer Streets, en amerikansk lobbygrupp med det uttalade syftet att förespråka autonom körning [1].

Teknologier för självkörande fordon kommer att göra amerikas vägar säkrare med mindre trängsel, hävdar man.

Gruppen kommer att ledas av den tidigare chefen för National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) David Strickland.

Källor

[1] Andrew J. Hawkins: Google, Ford, and Uber just created a giant lobbying group for self-driving cars – Lyft and Volvo are also involved, The Verge 2016-04-26 Länk

Utfrågningen i senaten

I tisdags hölls en utfrågning om automatiserade fordon i den amerikanska senaten med representanter från General Motors, Google, Lyft, Delphi och Duke University [1]. Syftet var att diskutera den pågående utvecklingen inom området och vikten av automatiserade fordon för samhället samt hur staten kan stötta utvecklingen.

Representanterna var eniga: säkerheten måste prioriteras och nationella regler kring automatiserade fordon skulle gynna alla.

Chris Urmson från Google uppmanade regeringen att ta fram en lagstiftning som möjliggör introduktion av självkörande fordon så snart som möjligt. Han uppmanade också att skapa säkerhetsregler på nationell nivå istället för att lämna dessa beslut åt enskilda stater.

Mike Ableson från General Motors påpekade att hans företag har fyra kopplade fokusområden: autonoma, uppkopplade, eldrivna och delade fordon. Företaget räknar med att införa delvis automatiserade fordon inom ett par år, troligtvis i form av delade fordon i samarbete med Lyft. Att delade och automatiserade fordon går hand i hand bekräftades också av Joseph Okpaku från Lyft. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att regelutvecklingen sker i samma takt. För tre år sedan var samåkning (ridesharing) lagstiftat i en enda stat i USA, och idag finns det i 30 stater.

Glen De Vos från Delphi påpekade vikten av regler för säkerhetstestning och uppmanade NCAP (New Car Assessment Programme) att utveckla sådana regler för automatiserade fordon.

Mary Cummings från Duke University var inte övertygad om att automatiserade fordon kommer kunna hantera alla trafiksituationer. Hon refererade till en studie från Rand Corporation som visat att automatiserade fordon behöver köra 442 miljoner kilometer för att säkerställa att de är säkra. Hon uppmanade regeringen att se till att tester utförs på ett rigoröst sätt.

Informationssäkerhet och integritet var också något som diskuterades.

Här kan ni se utfrågningen i sin helhet.

Egen kommentar

Den amerikanska säkerhetsorganisationen NHTSA håller på att se över reglerna och uppdatera sin policy om automatiserade fordon från 2013. Som en del av detta kommer utfrågningar som är öppna för allmänheten att hållas i Washington D.C. och i Kalifornien.

Källor

[1] PhysOrg. Industry calls for fast lane for self-driving cars. 2016-03-16 Länk