Etikettarkiv: Lyft

Kan Uber och Lyft verkligen tjäna pengar på självkörande fordon?

Det har ju skrivits mycket om bildelningsföretagen som Uber och Lyft och deras satsningar på självkörande fordon. Ett skäl till detta verkar vara att deras största kostnad idag är förarna. Genom att ersätta förarna med självkörande fordon så kan företagen både förbättra tjänsten och minska sina kostnader.

Men Driverless Transportation [1] undrar om det verkligen stämmer. Idag redovisar båda företagen kraftiga förluster – Uber gick back med ca $2 miljarder förra året och Lyft försöker hålla förlusterna under $50 miljoner i månaden – och det är känt att det inte är lätt att få lönsamhet i bildelningstjänster.

Men om företagen framöver inte har förare (som idag äger fordonen) så måste de istället investera i högteknologiska fordon. Att då gå från att idag vara en tjänsteleverantör utan några egentliga materiella tillgångar, till att behöva finansiera och investera i miljontals bilar. Hur kan den affären gå ihop?

Källor

[1] Burney Simpson: How Do You Buy A Million Cars When You Can’t Make A Dime? Driverless Transportation 2016-08-25 Länk

GM ser nya möjligheter i storstäder

I sitt tal vid Citi 2016 Industrials Conference, som hölls den här veckan i Boston, påpekade John Stapelton, General Motors (GM) finanschef för Nordamerika att företagets marknadsandel är minst för storstadsområden och att det är just där som företaget hoppas att självkörande fordon och samåkningstjänster ska skapa tillväxtmöjligheter [1]. Med anledning av detta har GM valt att storinvestera i Lyft och sin egna samåkningstjänst Maven.

Att stora städer är något som GM ser som ett strategiskt viktigt område framgår också av deras planer i exempelvis Kanada [2]. Enligt Stephen Carlisle, VD för GM Kanada, kommer vi först se självkörande fordon i storstäder som t.ex. Toronto. Där ämnar företaget öppna ett mobilitetscenter och använda det som ett laboratorium. En annan sak som Carlisle lyfter fram är dedikerade körfält för självkörande fordon. Enligt honom kan sådana körfält bli verklighet inom tre-fyra år. Det kommer dock dröja 7-10 år tills autonoma fordon kan dela vägen med manuellt framförda fordon och oskyddade trafikanter.

Förra veckan blev det också känt att GM tänker expandera verksamheten kring utveckling av självkörande och uppkopplade fordon i Kanada [3]. Under de kommande två-tre åren kommer företaget att anställa runt 700 ingenjörer, framförallt mjukvaruutvecklare, i Ontario samt investera över 10 miljoner dollar i uppgradering av deras bana för vintertestning.

Egen kommentar

Utifrån några av General Motors senaste uttalanden kan man sammanfatta deras vision med fyra ord: uppkopplade, autonoma, eldrivna och delade fordon. Många andra tror dock att självkörande fordon och samåkningstjänster kommer att leda till reducerad försäljning av personbilar, men detta verkar inte vara något som oroar GM särskilt mycket. Det gäller väl att ha rätt affärsmodell och att applicera den i rätt tid.

Källor

[1] Wayland, M., The Detroit News. GM eyes autonomous cars as urban growth opportunities. 2016-06-15 Länk

[2] Business News Network (BNN). The future of autonomous cars. 2016-06-13 Länk

[3] The Canadian Press, General Motors to expand research into self-driving cars, creating 700 jobs. 2016-06-10 Länk

Toyota gör en strategisk investering i Uber

Uber har nu bekräftat att Toyota gjort en strategisk investering i bolaget. Hur stor investeringen är vill bolaget inte avslöja [1].

Toyota kommer nu att samarbeta med Uber för att utveckla ett leasingerbjudande, där bilköpare kommer att kunna leasa sina fordon genom Toyota Financial Services och köra Uber för att täcka sina kostnader. Leasingerbjudandet är en förlängning av Uber’s redan etablerade Vehicle Solutions Program.

Trots att partnerskapet initialt kommer att fokusera på car-sharing är det tydligt att det långsiktiga målet för respektive bolag är att gå samman i deras ansträngningar inför introduktionen av självkörande fordon.

Uber största amerikanska konkurrent Lyft ingick i ett liknande partnerskap General Motors tidigare i år. Lyft’s vd John Zimmer sa att han förväntar sig att den första iterationen av ett nätverk av semi-autonoma bilar kommer att rulla ut redan i slutet av detta år.

Källor

[1] Toyota has made a strategic investment in Uber, 2016-05-24, Länk

Uber testar självkörande bilar i Pittsburgh

Uber, mest känt för sina bildelningstjänster, har nu officiellt sagt att man kommer att börja testa självkörande bilar i Pittsburgh, där de har sitt teknikutvecklingscenter och där också universitetet Carnegie Mellon som de samarbetar med ligger [1].

Uber har fått tillstånd av lokala myndigheter att testköra en prototyp för insamling av kartdata och utvärdering av självkörningsfunktionalitet. Enligt Uber har Pittsburgh en relevant miljö för detta, med olika sorters vägar, varierande trafik- och väderförhållanden.

Enligt företaget kommer teknologiutvecklingen att leda till mindre trängsel, billigare och mer tillgängliga transporter samt många sparade liv i trafikolyckor.

Uber tävlar förstås i detta med många andra aktörer, bland dem Google och Lyft/GM.

Egen kommentar

Vi har tidigare skrivit om Uber och deras samarbete med Carnegie Mellon.

Källor

[1] Matt Brian: Uber shows off its first self-driving car, Engadget 2016-05-19 Länk

Lyft kommer att testa självkörande taxi

General Motors (GM) och Lyft har offentliggjort planer att påbörja testning av automatiserade taxibilar inom ett år [1].

Taxiflottan kommer att utgöras av eldrivna Chevrolet Bolt-bilar. Tekniken, som utvecklats av teknikföretaget Cruise Automation som köptes av GM för ett par månader sedan, kommer att ha en avgörande roll. Kunderna kommer att ha möjlighet att beställa taxi via en mobilapplikation.

Detaljer kring testerna liksom staden där testningen kommer att utföras är inte kända ännu.

Källor

[1] Nagesh, G., Ramsey, M., The Wall Street Journal. GM, Lyft to Test Self-Driving Electric Taxis. 2016-05-05 Länk

Ford och Volvo teamar upp med teknikbolag för att påverka

Biltillverkarna Ford och Volvo Cars har ihop med teknikbolagen Google, Uber och Lyft bildat Self-Driving Coalition for Safer Streets, en amerikansk lobbygrupp med det uttalade syftet att förespråka autonom körning [1].

Teknologier för självkörande fordon kommer att göra amerikas vägar säkrare med mindre trängsel, hävdar man.

Gruppen kommer att ledas av den tidigare chefen för National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) David Strickland.

Källor

[1] Andrew J. Hawkins: Google, Ford, and Uber just created a giant lobbying group for self-driving cars – Lyft and Volvo are also involved, The Verge 2016-04-26 Länk

Utfrågningen i senaten

I tisdags hölls en utfrågning om automatiserade fordon i den amerikanska senaten med representanter från General Motors, Google, Lyft, Delphi och Duke University [1]. Syftet var att diskutera den pågående utvecklingen inom området och vikten av automatiserade fordon för samhället samt hur staten kan stötta utvecklingen.

Representanterna var eniga: säkerheten måste prioriteras och nationella regler kring automatiserade fordon skulle gynna alla.

Chris Urmson från Google uppmanade regeringen att ta fram en lagstiftning som möjliggör introduktion av självkörande fordon så snart som möjligt. Han uppmanade också att skapa säkerhetsregler på nationell nivå istället för att lämna dessa beslut åt enskilda stater.

Mike Ableson från General Motors påpekade att hans företag har fyra kopplade fokusområden: autonoma, uppkopplade, eldrivna och delade fordon. Företaget räknar med att införa delvis automatiserade fordon inom ett par år, troligtvis i form av delade fordon i samarbete med Lyft. Att delade och automatiserade fordon går hand i hand bekräftades också av Joseph Okpaku från Lyft. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att regelutvecklingen sker i samma takt. För tre år sedan var samåkning (ridesharing) lagstiftat i en enda stat i USA, och idag finns det i 30 stater.

Glen De Vos från Delphi påpekade vikten av regler för säkerhetstestning och uppmanade NCAP (New Car Assessment Programme) att utveckla sådana regler för automatiserade fordon.

Mary Cummings från Duke University var inte övertygad om att automatiserade fordon kommer kunna hantera alla trafiksituationer. Hon refererade till en studie från Rand Corporation som visat att automatiserade fordon behöver köra 442 miljoner kilometer för att säkerställa att de är säkra. Hon uppmanade regeringen att se till att tester utförs på ett rigoröst sätt.

Informationssäkerhet och integritet var också något som diskuterades.

Här kan ni se utfrågningen i sin helhet.

Egen kommentar

Den amerikanska säkerhetsorganisationen NHTSA håller på att se över reglerna och uppdatera sin policy om automatiserade fordon från 2013. Som en del av detta kommer utfrågningar som är öppna för allmänheten att hållas i Washington D.C. och i Kalifornien.

Källor

[1] PhysOrg. Industry calls for fast lane for self-driving cars. 2016-03-16 Länk