Etikettarkiv: Accenture

Utmaningar gällande data för autonoma fordon

Startup-företaget Mighty AI, som levererar träningsdata till företag som bygger datormodellmodeller för autonoma fordon, och konsultföretaget Accenture har publicerat en rapport om några av de utmaningar som autonoma fordon står inför med avseende på all den data som samlas in [1].

För att fordon ska kunna uppnå högre nivåer av automation genom deep learning behöver de en massiv datamängd som kommer från sensorer såsom kamera, radar och LiDAR,  både för upplärningen av AI-systemet men också för att kunna fatta beslut i realtid när de väl introducerats på marknaden.

Rapporten pekar ut följande fyra områden att ha i åtanke när man utvecklar metoder för att hantera massiva datamängder för autonoma fordon:

  • Datainsamling: Företag kan bli mycket effektivare på datainsamling genom att optimera datakraven och insamlingsmetoden.
  • Datalagring: Att engagera företagets centraliserade IT-avdelning så tidigt som möjligt är avgörande (innan man har distribuerade team som jobbar i olika riktningar).
  • Datahantering: Att kunna spåra datas ursprung, vad som händer med det och hur det används över tid är viktigt.
  • Datamärkning: Med så mycket data som samlas är det viktigt med kategorisering för att få klarhet.

Rapporten säger avslutningsvis att företag som är medvetna om dessa utmaningar och bygger system för att hantera dem har större möjligheter att kringgå utmaningar som kan bromsa deras framgång.

Källa

[1] Autonomous vehicles: The race is on. Accenture, 2018, Länk

Detta har hänt under julen – Del I

Är man borta i en månad så hinner det hända mycket. Men så är det väl med allt, det gäller att hänga med! Är man inte med i varje ögonblick så hinner andra före. Kanske något att lägga på minnet under det nya året?

Navigants senaste kartläggning av ledande företag inom automatiserad körning tyder i alla fall på det. Förra årets ledare, Ford, har blivit omkörd av GM, Waymo och Daimler-Bosch och hamnat därmed på plats 4 på Navigants Leaderboard. Svenska Volvo-Autoliv-Ericsson-Zenuity har hamnat på plats 9 bland s.k. contenders. Intressant nog har Tesla, Apple och Uber hamnat längst bak bland s.k. challengers. Ja, så kan det gå. Vill ni få en uppfattning om hur det kan gå under 2018 kan ni förslagsvis läsa den här prognosen samt den här.

Nedan följer en sammanställning av det vi missat under den senaste månaden. Mycket av det vi skriver om har visats under årets upplaga av Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas. En intressant sammanfattning av CES återges också av Automotive News.

Ska fordonet kunna förstå förarens hjärnaktivitet? Ja, enligt Nissan som visade ett s.k. brain-to-vehicle gränssnitt (läs: en mössa med många elektroder i) med hjälp av vilken fordonet kan förutspå när föraren exempelvis vill bromsa eller när föraren ogillar dess körsätt. Länk

Självkörande fordon kommer behöva bättre batterier, enligt uppfinnaren av litiumjonbatterier Akira Yoshino. Förutom att fokusera på att göra batterier mer kraftfulla för att utöka räckvidden för privatägda bilar, kommer tillverkarna också behöva utveckla enheter som klarar av svårigheter med nästan konstant körning och kortdistansresor för delade fordonspooler. Länk

Bosch blir delägare av kartföretaget HERE. Att få tillgång till detaljerade kartor och andra datatjänster från HERE är en del av företagets plan att utvecklas inom området smarta städer. Andelen som Bosch kommer att äga är ca 5%. Länk

Baidu inleder samarbete med BlackBerry. I och med detta har Baidu valt BlackBerrys QNX för användning i Apollo, företagets öppna plattform för självkörande fordon. Länk

Aurora i samarbete med VW och Hyundai. Detta för att kommersialisera Auroras mjukvara för självkörande fordon. Hittills har Aurora testat sitt system i Mountain View och Pittsburgh med ett okänt antal fordon. Förhoppningen är att samarbeten ska möjliggöra mobilitetstjänster, och först ut blir VWs Sedic. Länk

Kommersiell platooning 2018? Ja, det är Pelotons ambition. Troligtvis blir det av vid halvårsskiftet ihop med en icke-namngiven kund i Texas. Nyheten kommer strax efter att företaget genomfört tester på allmänna vägar i Florida och Michigan. Länk

Finska Martti i snö. VTT i Finland har visat att dess självkörande bil Martti (en anpassad Volkswagen Touareg) klarar av dåliga vägförhållanden. Den klarar av att köra själv på en helt snötäckt motorväg utan synliga linjemarkeringar i hastigheten 40 km/h. Martti är baserad på samma mjukvara som används i dess föregångare Marilyn som tränades av forskarna under våren 2017 att hantera tätbebyggda områden. Här kan ni se Martti in action. Länk

Självkörande bagagetransport. EasyMile, som gjort sig känt genom att tillverka små självkörande bussar EZ10, har ihop med TLD utvecklat ett självkörande fordon för bagagetransport. Fordonet kallas TractEasy och är baserat på TLDs JET-16 eldrivna traktor som integrerats med EasyMiles självkörande system. Länk

Faurecia och Accenture ska tillsammans bedriva en digital tjänstefabrik. De kommer inledningsvis att fokusera på två områden: kognitiv teknologi för att återuppfinna användarupplevelsen i bilen samt tjänster för att förbättra hälsa och välbefinnande. De har också för avsikt att utnyttja digital teknik som artificiell intelligens (AI), avancerad analys, förstärkt och virtuell verklighet, blockedja och kvantumberäkning. Länk

Autolivs Liv 2.0. Autolivs forskningsfordon Liv 2.0 gjorde debut under CES, och inte bara en utan hela fyra stycken. Dessa är av modellen Lincoln MKZ och är utrustade med externa och interna sensorer, samt artificiell intelligens och en smart ratt. Ambitionen med Liv 2.0 är att skapa en dialog mellan fordon och förare och bidra till att skapa en gemensam förståelse för varandras kunskaper och förmågor. Länk

Självläkande asfalt för självkörande fordon. Dålig infrastruktur skulle kunna vara ett stort hinder för massintroduktion av automatiserade fordon. För att lösa problem med hål och liknande vägdefekter har en grupp forskare vid Delft University tagit fram en ny typ av asfalt som har förmåga att läka själv. Liknande tankar har också forskarna vid ETH Zurich och University of Minnesota Duluth. Länk

Aptivs och Lyfts taxitjänst. Under CES demonstrerade Aptiv (tidigare Delphi) och Lyft sin mobilitetstjänst. De tog dit en flotta på 8 bilar som resenärerna kunde boka via Lyfts app för resor till 20 olika destinationer i Las Vegas. Som ni kan se i filmen nedan är i princip alla sensorer integrerade i bilen. Länk

Toyotas nya fordon och allians. Toyota, som hittills hävdat att de inte har några planer på att ta bort ratten och föraren, har under CES visat e-Palette – ett helt självkörande konceptfordon utan någon ratt. Tanken är att fordonet ska användas för nya mobilitetstjänster. För att kunna förverkliga dessa tjänster har Toyota bildat en allians för e-handel med företag som Amazon, Pizza Hut, Uber, Mazda och Didi Chuxing. På kort sikt kommer alliansen att fokusera på att utveckla den eldrivna e-Paletten som kommer att ha ett gränssnitt för öppen källkod som gör det möjligt för partnerföretag att installera sina egna automatiserade körsystem om så önskas. Dessutom kommer Toyota att erbjuda en rad tjänster för att hjälpa e-Palette-kunderna att använda sina fordon, inklusive leasing, försäkringsstöd och flotthantering. Användarna kommer också ha tillgång till kommunikationsnät och ett så kallat Toyota Big Data Center. Länk

Självkörande och eldrivna bussar by AB Volvo. Ni som bor i Göteborg har säkert sett och åkt med Volvos eldrivna stadsbussar många gånger. Nu ska Volvo också automatisera två av sina elbussar (modell 7900 Electric) och testa dem på en testbana i Singapore ihop med Nanyang Technological University och landets transportmyndighet LTA. Bussarna kommer att utrustas med den nya tekniken i Göteborg och levereras till Singapore i början av 2019. Viktigt att notera är att ABB kommer förse Singapore med snabbladdare för dessa bussar.  Länk

Mer nyheter från helgerna nästa vecka!

Självkörande fordons framtid i Australien

Accenture Digital har publicerat en rapport som handlar om självkörande fordon och deras framtid i Australien [1].

Slutsatsen är att dessa fordon kommer medföra ett helt skifte i affärsmodeller. Detta i sig kommer påverka många olika branscher från fordonsindustri till banker, telekommunikation, energileverantörer och vårdgivare.

En annan slutsats är att det behövs nya samarbetsformer mellan många aktörer för att kunna fånga upp alla möjligheter som självkörande fordon medför.

Källor

[1] Accenture Digital. The new road to the future. Realising the benefits of autonomous vehicles in Australia. 2014-11 Länk

Stor efterfrågan på digitala tjänster

Enligt en ny undersökning [1] som gjorts av Accenture och som omfattat 14 000 förare i 12 länder (Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Italien, Malaysia, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Storbritannien och USA) är allt fler förare intresserade av tekniska lösningar och digitala tjänster i bilar.

Ungefär 39 % av de tillfrågade sade att de väljer ny bil utifrån teknologin som finns i den, medan bara 14 % sade att det är köregenskaperna som har en avgörande roll.

Enligt undersökningen vill många förare ha tekniska lösningar som också kommer ingå i självkörande fordon. Ungefär 82 % av de tillfrågade vill ha automatisk bromsning i nödsituationer, 76 % vill ha system som kan undvika olika hinder på vägen, 72 % är intresserade av system som varnar vid risk för en olycka, 71 % vill ha system som möjliggör helt autonom parkering och 48 % vill ha system som hjälper att hålla fordonet i körfältet.

Undersökningen visar också att det finns ett stort intresse för tekniska lösningar i tillväxtländer. Bland de tillfrågade i tillväxtländerna är det kinesiska förare de som använder modern teknologi mest. De har också uttryckt störst intresse för användning av framtida teknologier och digitala tjänster, följda av förare i Brasilien, Indonesien, Malaysia och Sydafrika.

Förare i Kina, Brasilien, Indonesien och Malaysia har också uttryckt starkast intresse för tjänster baserade på trådlös kommunikation.

Undersökningen har genomförts i form av online-intervjuer med ca 1000 personer i varje land, undantaget Kina där man intervjuat 3000 personer. Alla hade åtminstone en bil och hade, eller planerar att köpa en smarttelefon.

Egen kommentar

Utifrån den här undersökningen kan man dra slutsatsen att efterfrågan på nästa generations tekniska lösningar och tjänster i bilar är stor. Det är speciellt intressant att det är säkerhetsrelaterade lösningar som lockar så många förare från länder där trafiksäkerheten är ett stort bekymmer.

Baserat på Accentures undersökning skriver USA Today [2] att det är framförallt unga förare (Gen Y) som är intresserade av nya tekniska lösningar och tjänster, och att det är de som kommer vara den stora drivkraften som stabiliserar fordonsindustrin. Jag kunde inte se att Accenture själva konstaterat detta.

Källor

[1] Accenture Newsroom. Strong Interest in New In-Car Technologies by Consumers in Emerging Economies Could Influence Demand, Accelerate Rollout of Next-Generation Connected Vehicle Technologies, Accenture Research Indicates. 2013-12-02. Länk

[2] Woodyard, C., USA Today. Survey: Gen Y wants self-driving car features. 2013-12-09. Länk