Stor efterfrågan på digitala tjänster

Enligt en ny undersökning [1] som gjorts av Accenture och som omfattat 14 000 förare i 12 länder (Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Italien, Malaysia, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Storbritannien och USA) är allt fler förare intresserade av tekniska lösningar och digitala tjänster i bilar.

Ungefär 39 % av de tillfrågade sade att de väljer ny bil utifrån teknologin som finns i den, medan bara 14 % sade att det är köregenskaperna som har en avgörande roll.

Enligt undersökningen vill många förare ha tekniska lösningar som också kommer ingå i självkörande fordon. Ungefär 82 % av de tillfrågade vill ha automatisk bromsning i nödsituationer, 76 % vill ha system som kan undvika olika hinder på vägen, 72 % är intresserade av system som varnar vid risk för en olycka, 71 % vill ha system som möjliggör helt autonom parkering och 48 % vill ha system som hjälper att hålla fordonet i körfältet.

Undersökningen visar också att det finns ett stort intresse för tekniska lösningar i tillväxtländer. Bland de tillfrågade i tillväxtländerna är det kinesiska förare de som använder modern teknologi mest. De har också uttryckt störst intresse för användning av framtida teknologier och digitala tjänster, följda av förare i Brasilien, Indonesien, Malaysia och Sydafrika.

Förare i Kina, Brasilien, Indonesien och Malaysia har också uttryckt starkast intresse för tjänster baserade på trådlös kommunikation.

Undersökningen har genomförts i form av online-intervjuer med ca 1000 personer i varje land, undantaget Kina där man intervjuat 3000 personer. Alla hade åtminstone en bil och hade, eller planerar att köpa en smarttelefon.

Egen kommentar

Utifrån den här undersökningen kan man dra slutsatsen att efterfrågan på nästa generations tekniska lösningar och tjänster i bilar är stor. Det är speciellt intressant att det är säkerhetsrelaterade lösningar som lockar så många förare från länder där trafiksäkerheten är ett stort bekymmer.

Baserat på Accentures undersökning skriver USA Today [2] att det är framförallt unga förare (Gen Y) som är intresserade av nya tekniska lösningar och tjänster, och att det är de som kommer vara den stora drivkraften som stabiliserar fordonsindustrin. Jag kunde inte se att Accenture själva konstaterat detta.

Källor

[1] Accenture Newsroom. Strong Interest in New In-Car Technologies by Consumers in Emerging Economies Could Influence Demand, Accelerate Rollout of Next-Generation Connected Vehicle Technologies, Accenture Research Indicates. 2013-12-02. Länk

[2] Woodyard, C., USA Today. Survey: Gen Y wants self-driving car features. 2013-12-09. Länk