Stor andel autonoma bilar 2035

I en rapport i augusti från Navigant Research kallad Autonomous Vehicles Self-Driving Vehicles, Autonomous Parking, and Other Advanced Driver Assistance Systems: Global Market Analysis and Forecasts [1] gjordes prognosen att antalet fordon med autonoma inslag kommer att öka successivt under de kommande två decennierna med start 2020.

Redan 2035 väntas antalet sålda lätta fordon som kan köra autonomt uppnå till 95,4 miljoner, vilket motsvarar 75 % av alla sålda lätta fordon.

Egen kommentar

Rapporten är inte offentlig och jag har inte kunnat se hur Navigant Research kommit fram till dessa siffor. Det enda som står i pressmeddelandet är att man gjort en analys baserat på information från ledande fordonstillverkare och leverantörer, samt att man har studerat drivkrafter och hinder för försäljningen av autonoma fordon.

Källor

[1] Navigant Research. Autonomous vehicles. Self-Driving Vehicles, Autonomous Parking, and Other Advanced Driver Assistance Systems: Global Market Analysis and Forecasts. Länk