Självkörande fordons framtid i Australien

Accenture Digital har publicerat en rapport som handlar om självkörande fordon och deras framtid i Australien [1].

Slutsatsen är att dessa fordon kommer medföra ett helt skifte i affärsmodeller. Detta i sig kommer påverka många olika branscher från fordonsindustri till banker, telekommunikation, energileverantörer och vårdgivare.

En annan slutsats är att det behövs nya samarbetsformer mellan många aktörer för att kunna fånga upp alla möjligheter som självkörande fordon medför.

Källor

[1] Accenture Digital. The new road to the future. Realising the benefits of autonomous vehicles in Australia. 2014-11 Länk