Förarlösa bilar som ett vaccin för trafiken

Skrivet av Claes Edgren, Volvo Cars

BBC var värd för “World-Changing Ideas Summit” i New York  den 21 oktober, till vilket ett antal av världens bästa innovatörer och tänkare var inbjudna som talare.

Ett av seminarierna handlade om förarlösa fordon. Larry Burns från MIT jämförde  trafikolyckor med en epidemi. Varje år dödas 1,2 miljoner människor i världen i trafiken, och med förarlösa bilar skulle 90% av olyckorna, de  som orsakas av mänskliga faktorn, kunna elimineras. Vid en epidemi skyddar en vaccination den som tar sprutan, men även andra pga minskad smittorisk. Burns beskriver förarlösa bilar som ett vaccin för trafiken, till nytta för alla i trafiken.

Vi har alltså alla mycket att vinna på att förarlösa bilar så snabbt som möjligt når marknaden. För att snabba på processen lanserar Burns en intressant tanke. För vaccin finns en fond, National Vaccine Injury  Compensation Program, som ersätter den som blivit skadad av vaccinet. Fonden finns till för att den totala nyttan av vaccin är så stor att en viss risk måste accepteras, och den uppmuntrar till både vaccination och läkemedelsutveckling.

Burns föreslår en liknande fond som ska kompensera de som skadas av eventuella problem med förarlösa bilar. Därmed blir riskerna för bilföretagen och för den enskilde konsumenten mindre, och incitamentet större för företagen att tidigare komma ut på marknaden med en produkt som trots allt räddar många liv.

Lyssna på föredragen här.