Vad händer inom infrastruktur för automatiserade fordon?

I förra nyhetsbrevet efterlyste vi information om vad som händer inom infrastrukturområdet och vi fick in ett antal tips:

  • TRAMAN21 (Traffic Management for the 21st Century), ett program för utveckling av koncept och verktyg för framtida motorvägstrafik. Länk
  • EUs DG-MOVE-initiativ för kooperativ ITS (C-ITS), med målsättning att identifiera barriärer för C-ITS och vägar att eliminera dem. Länk
  • Nästa generations intelligenta trafikljus från HER och SWARCO, med målsättning att förse automatiserade fordon med info om bästa körvägar i realtid. Länk
  • TM2.0, en nybildad samverkansplattform för trafikledning. Länk
  • En vision från projektet Shockwave 2011 om framtidens trafiksystem finns i en 5 minuters film här.
  • Amerikanska programmet Connected Vehicle Pilot Deployment som syftar till att ta fram nya lösningar för uppkopplade fordon. Länk
  • Under Automated Vehicles Symposium 2014 diskuterades infrastrukturfrågor och vad som bör göras.

Tack för dessa tips!

En reflektion jag gör är att det verkar ännu handla mer om diskussioner och utlysningar, men jämfört med vad som händer på fordonssidan inte så mycket om utveckling eller praktiska demonstrationer. Jag kan förstås ha fel.