Fordonsautomatisering kan ge stora vinster för samhället

The Hollywood Reporter skriver att självkörande bilar skulle kunna ge amerikansk ekonomi 1 300 miljarder dollar årligen [1]. Det handlar såväl om kostnadsbesparingar på grund av färre olyckor och om produktivitetsvinster

Självkörande fordon kommer att medföra banbrytande förändringar, inte bara av transportsystemet utan också av bostäder, stadsplanering, ekonomi och hälsovård, enligt experter som tidningen pratat med vid Connected Car Expo under 2014 Los Angeles Auto Show.

Om autonoma fordon kan undvika olyckor så kan amerikanska samhället slippa 33.000 döda och 2.500.000 akuta olycksfall om året, vilket motsvarar 18 miljarder dollar. Och om man inte behöver äga en bil så behöver man inget garage, vilket frigör bostadsytor. Det bör också gå att minska försäkringskostnaderna.

Enligt en studie av Arbitron 2013 spenderar amerikanerna i snitt 3 timmar i bilen varje arbetsdag, eller totalt 5,5 miljarder timmar per år. Detta representerar också ett stort värde vilket sannolikt kommer att vara det viktigaste köpskälet för teknologin.

Egen kommentar

Det är förstås svårt att beräkna vinster och kostnader av denna sort. Om privata bilägare inte behöver betala försäkringar när de inte längre äger bilar så behöver ändå bilarna försäkras. Och hälsovården kanske snarare dimensioneras efter den totala befolkningens storlek vilken kanske inte ändras så mycket på grund av detta.

Källor

[1] Michael Walker, The Hollywood Reporter 2014-11-21: Experts: Self-Driving Cars Could Add $1.3 Trillion to U.S. Economy länk