Hur ser världen ut med helt autonoma fordon?

Intertraffic World diskuterar hur världen kan se ut, och vilka oförutsedda konsekvenser det kan finnas med införandet av fullt självkörande fordon [1]. Utgångspunkten är att det inte är de tekniska lösningarna som är de stora utmaningarna utan de sociala och samhälleliga. Dagens trafikproblem kan förbättras eller också försämras. På samma sätt som man inte vid bilens barndom i början av 1900-talet kunde förutse dagens trafikproblem så kommer det sannolikt att finnas nya oförutsedda problem som uppstår med de framtida lösningarna.

Enligt vad som kallas Jevos paradox så ökar konsumtionen av en resurs när den blir mer effektiv. Det skulle kunna innebära att om det blir bekvämare att utnyttja automatiserade fordon så kommer man att utnyttja dem mer genom att åka längre och då kanske också bosätta sig längre från arbetsplatsen.

Bilarna skulle kunna bli så populära att det finns över 2 bilar per invånare på jorden om hundra år, de har utkonkurrerat kollektivtrafik, cykling och gångtrafik och det finns mer asfalt än skog, men är det bra för samhället, människan och jorden? Risken är att det blir ”tragedy of the commons”, dvs. om alla tar de beslut som är bäst för dem individuellt så förlorar också alla.

Slutsatsen är att det måste till delade lösningar i stället för privatägda fordon, men den omställningen kommer att vara svårare än när man gick från hästvagnar till motorfordon.

Källor

[1] Bern Grush, John Niles, Intertraffic World Annual Showcase 2015: The end of driving länk