Etikettarkiv: Drive.ai

Kaliforniens årliga rapport har släppts

Kaliforniens departement för motorfordon (DMV) kräver att varje organisation som testar automatiserade fordon på delstatens allmänna vägar skickar in en årlig rapport över antalet tillfällen då systemet behövts avaktiveras. De senaste rapporterna som gäller för tidsperioden november 2016-november 2017 har nu publicerats [1, 2].

Det är Waymo som återigen kört mest: ca 567 366 km (352 545 miles), vilket är ungefär hälften så lite som året innan. Förklaringen är enkel – företaget har förflyttat stora delar av sin flotta till Arizona. Under tiden behövde systemet avaktiveras 63 gånger.

Cruise Automation som numera ägs av GM har kört ca 211 912 km (131 676 miles), en ökning på ca 196 179 km (121 900 miles) sedan förra rapporteringstillfället. Deras system fick avaktiveras 105 gånger.

Andra företag ligger betydligt efter vad det gäller antalet körda km. Här är några exempel: Drive.ai 9860 km (6127 miles), Nissan 8058 km (5007 miles), Zoox 3611 km (2244 miles), Bosch 3302 km (2052 miles), Aptiv/Deplphi 2912 km (1,810 miles).

Alla rapporter finns på DMVs hemsida.

Egen kommentar

Viktigt att ha med i åtanke är att antalet körda km och antalet gånger som systemet avaktiverats inte nödvändigtvis säger något om fordonets faktiska förmåga eller trafiksäkerhet.

En annan observation är att Tesla inte lämnat in någon rapport. Detta eftersom företaget inte testat några fordon på kaliforniska vägar som omfattas av kravet för tillstånd (och rapport). Mer om detta i Teslas brev till DMV.

Källor

[1] Hawkins, A., The Verge. Waymo and GM still lead the pack in California’s new self-driving report cards. 2018-01-31 Länk

[2] California DMV. Autonomous Vehicle Disengagement Reports 2017. 2018-0131 Länk

Lyft i samarbete med Drive.ai

Mobilitetsföretaget Lyft och startuppföretaget Drive.ai har offentliggjort sina planer att utföra en pilot med automatiserade fordon i San Francisco [1]. Det handlar om en mobilitetstjänst som kommer kunna nyttjas av en utvald grupp resenärer. Till att börja med kommer piloten att inkludera ett tiotal fordon av företagen har i sin befintliga fordonsflotta (Lincoln MKZ and Audi A4), men förhoppningen är att antalet fordon ska utökas allteftersom.

Både Lyft och Drive.ai kommer att samla data från piloten.

Starten och längden för piloten liksom andra detaljer är inte kända ännu.

Källor

[1] Davis, A., Wired. Lyft Is Launching a Fleet of Self-Driving Cars in San Francisco. 2017-09-07 Länk

Autonom körning i svårare förhållanden

Det är en sak att bygga ett system för självkörning som fungerar i dagsljus och goda vägförhållanden. Men så är det ju inte alltid. Startup-företaget Drive.ai har nu släppt en video där de visar hur deras system kan köra en bil själv på natten och i regn, helt utan mänskligt ingripande [1].

Speciellt pekar de på följande situationer i videon:

  • 0:10 min: Kraftigt regn.
  • 0:30 min: Smal gata med parkerade bilar och bländande mötande trafik.
  • 1:00 min: 4-vägskorsning med stoppskylt och en bil som – kanske olagligt –  kör ut framför Drive.ai-bilen.
  • 1:50 min: Rödljus vid korsning ur funktion.
  • 2:35 min: Nattkörning med förvirrande reflektioner från den våta vägbanan.

Döm själva!

Källor:

[1] A First Look at Drive.ai’s Self-Driving Technology, Drive.ai 2017-02-14 Länk

Valeo samt Wheego får tillstånd

Det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) har utfärdat tillstånd för testning av automatiserad körning till teknikleverantören Valeo samt elbilstillverkaren Wheego [1]. Tillståndet ger dessa företag rätt att testa ett automatiserat fordon vardera.

Egen kommentar

Nu är det totalt 18 organisationer som får utföra tester med automatiserade fordon på kaliforniska vägar: Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Google, Delphi Automotive, Tesla Motors, Bosch, Nissan, GM Cruise LLC, BMW, Honda, Ford, Zoox, Inc., Drive.ai, Inc., Faraday & Future Inc., Baidu USA LLC, Wheego Electric Cars Inc., Valeo North America, Inc. och NextEV USA, Inc [2].

Källor

[1] Etherington, D, TechCrunch. Wheego and Valeo get California road driverless testing permits. 2016-10-07 Länk

[2] Departmnet of Motor Vheicles. Länk

Deep learning testas på allmänna vägar

Företaget Drive.ai har fått tillstånd att testa självkörande bilar på allmänna vägar i Kalifornien [1]. Drive.ai är ett nystartat entreprenörsföretag med rötterna i Stanford och med bakgrund i deep learning och robotik.

Att använda deep learning eller djupinlärning vid utveckling av självkörande bilar är för att kunna hantera ovanliga situationer som inte så lätt hittas med vanlig testning. Istället för att programmera in specifika regler som bilarna ska följa så bygger deep learning på att inse vad som ska göras genom förståelse av data.

Egen kommentar

Vi har tidigare skrivit om deep learning metodik, bland annat hos Mitsubishi.

Källor

[1] Evan Ackerman: Drive.ai Brings Deep Learning to Self-Driving Cars, IEEE Spectrum 2016-04-26 Länk