Deep learning testas på allmänna vägar

Företaget Drive.ai har fått tillstånd att testa självkörande bilar på allmänna vägar i Kalifornien [1]. Drive.ai är ett nystartat entreprenörsföretag med rötterna i Stanford och med bakgrund i deep learning och robotik.

Att använda deep learning eller djupinlärning vid utveckling av självkörande bilar är för att kunna hantera ovanliga situationer som inte så lätt hittas med vanlig testning. Istället för att programmera in specifika regler som bilarna ska följa så bygger deep learning på att inse vad som ska göras genom förståelse av data.

Egen kommentar

Vi har tidigare skrivit om deep learning metodik, bland annat hos Mitsubishi.

Källor

[1] Evan Ackerman: Drive.ai Brings Deep Learning to Self-Driving Cars, IEEE Spectrum 2016-04-26 Länk