Etikettarkiv: ZMP

Halvåret som gått

  • Det senaste halvåret har karakteriserats av Nvidias frammarsch inom fordonsbranschen. Ett tiotal nya samarbeten med leverantörer och fordonstillverkare är något att skryta om! Utöver Nvidias samarbete har vi också fått skåda några andra spännande samarbeten, som exempelvis mellan Waymo och Avis, robotikföretaget ZMP och taxiföretaget Hinomaru Kotsu, kinesiska Baidu och tyska Bosch och Continental, samt mellan Waymo och Lyft.
  • Dödsolyckan med en automatiserad Tesla Model S som skedde förra året i maj har utretts av den amerikanska trafikmyndigheten NTSB och slutsatsen blev att olyckan kan ha berott på den mänskliga faktorn – innan olyckan skedde, släppte föraren ratten vid upprepade tillfällen trots att Autopilot-funktionen uppmanade honom att ha dem där. Tesla har också blivit stämda av tre kunder i Kalifornien som anser att Autopilot inte håller vad den lovar.
  • Volvo Cars har presenterat första familjen som ska testa automatiserad körning inom ramen för Drive Me-projektet. Waymo följde lite i Volvo Cars spår, och offentliggjorde sina planer på att låta vanliga kunder nyttja dess mobilitetstjänst med automatiserade bilar i Phoenix.
  • Lastbilssidan har mest uppmärksammats på grund av striden mellan Waymo/Google och Uber/Otto. Men utöver det har vi fått veta att Waymo utökar verksamheten och inleder testning av automatiserade lastbilar med fokus på att utveckla lösningar som möjliggör automatiserad körning på motorväg. Volvo Group har visat en något annorlunda tillämpning – en självkörande sopbil. Sedan har Einride utlovat en ny typ av lastbil som är helt självkörande – vi väntar med spänning på att se den.
  • Alltfler länder börjat tillåta testning av automatiserade fordon utan krav på att en förare ska sitta bakom ratten, så länge det finns en operatör som kan fjärrkontrolera fordonet. Som ett resultat av detta har fler tester med exempelvis självkörande bussar blivit aktuella.
  • Ikonen för självkörande fordon, Waymos Firefly, har gått i pension, och den kan vi framöver se endast på museer. Den kommer dock utan tvekan fortsätta pryda många presentationer.
  • Apple har bekräftat att de utvecklar autonoma system och kallat det hela ”the mother of all AI”, de har fått tillstånd för testning i Kalifornien och deras bilar har skådats ute i trafiken. Att AI är en viktig, och utmanande, komponent för automatiserad körning framgår också av flera nya samarbeten som fokuserar på AI.
  • Och den eviga diskussionen om automationsnivåer fortsätter…Är det nivå 3 eller 2,5? När är det nivå 5? Kopplat till den här problematiken, hörde jag häromdagen en undra: Automationen är till för att hjälpa människor. Varför då prata om nivåer och inte om vilka problem som tekniken hjälper människor med?

ZMP i samarbete med ett taxiföretag

För att rusta upp inför de kommande Olympiska spelen i Tokyo 2020 har robotikföretaget ZMP inlett ett samarbete med Hinomaru Kotsu, ett taxibolag i Tokyo [1]. Målet är att möjliggöra taxiresor i Tokyo under eventet.

Enligt representanter från Hinomaru hoppas företaget på att autonom körning ska lösa problemet med arbetskraft. Förfrågan på taxiresor väntas öka i framtiden samtidigt som antalet de som kan och vill köra taxi minskar alltmer.

ZMP har testat automatiserade fordon i Tokyo sedan 2016.

Källor

[1] Reuters. Robotics startup ZMP partners with Tokyo taxi firm for 2020 self-driving car plans. 2017-06-15 Länk

Robottaxi i Japan

I början av nästa år startar tester med självkörande taxi i Fujisawa, Japan [1, 2]. Målet är att ha en kommersiell flotta av självkörande taxibilar vid olympiska sommarspelen i Tokyo 2020.

Till att börja med kommer bilarna att vara tillgängliga för ett 50-tal personer. De kommer att användas för resor till lokala livsmedelsbutiker och platser där kollektivtrafiken är otillgänglig. Bilarna kommer att färdas på vanliga allmänna vägar och totala sträckan per resa kan bli upp till 3 km. För säkerhets skull kommer en tekniker att följa med i varje bil för att ta över i händelse av problem.

Projektet drivs av regeringen i samarbete med Kanagawa-distriktet och Robot Taxi Inc som är en gemensam satsning mellan mobilinternetföretaget DeNA och teknikföretaget ZMP.

Källor

[1] Billington, J., Internatuional Business Times. Japan: Robot taxis get the green light for 2016. 2015-10-04 Länk

[2] Hongo, J., The Wall Street Journal. RoboCab: Driverless Taxi Experiment to Start in Japan. 2015-10-01 Länk

Komatsu vill automatisera alla anläggningsmaskiner

Komatsu har redan automatiserat vissa anläggningsmaskiner för gruvor [1]. Nu hoppas man kunna automatisera många fler funktioner.

För att förverkliga detta har Komatsu köpt runt 5 % andelar i startupföretaget ZMP som gjort sig känt inom teknikutveckling för automatiserad körning, och som tillsammans med Nagoya University påbörjat testning på allmänna vägar i Japan.

Egen kommentar

ZMP verkar vara rätt så attraktivt för olika företag som på ett eller annat sätt vill jobba med automation. I Nyhetsbrev 139 skrev vi att Sony gjort en investering i företaget.

Källor

[1] Nikkei Asian Review. Komatsu to develop fully autonomous construction machinery. 2015-02-12 Länk

Sony ger sig in i spelet

Telematics rapporterar att Sony nyligen köpt 2 procent av det japanska startupföretaget ZMP och därmed påbörjat ett samarbete med ZMP som går ut på att utveckla automatiserade bilar [1].

Sonys bidrag till samarbetet är framförallt bildsensorer. Dessa sensorer kommer att anpassas för tillämpning inom fordonsbranschen, vilket i sig väntas leda till nya affärsmöjligheter för Sony. Marknadsanalytikern från IHS, Kun Soo Lee, är dock tveksam om Sony kan lyckas med detta. Han menar att det är meritlistan som fordonsbranschen går efter och att det kan bli svårt för nya leverantörer att etablera sig på marknaden.

En annan möjlighet för Sony är att satsa på underhållning i automatiserade bilar. När körningen blir alltmer automatiserad kommer underhållning att efterfrågas mer och mer. Sonys kunskap inom spelkonsoler och spelutveckling kan då bli värdefull.

Källor

[1] Martindale, J., Telematics. Now Sony is getting in on the self driving scene. 2015-02-16 Länk

Intel satsar på automatiserade och uppkopplade fordon

Intel har utvecklat en ny plattform kallad In-Vehicle Solutions som ska möjliggöra snabbare och enklare utveckling av infotainment-tjänster i automatiserade och uppkopplade fordon [1]. Enligt intervjuer med experter i industrin och plattformens första användare kan man förvänta sig att utvecklingstiden för sådana tjänster reduceras med mer än 12 månader samtidigt som utvecklingskostnaden minskas med 50 %.

För närvarande är tjänsterna baserade på den nya plattformen konstruerade för användning i fordon med avancerade förarstödsystem (ADAS). Tanken är att framtida tjänster och produkter ska vara anpassade för mer automatiserad körning.

Intel driver också två andra initiativ, Personal Vehicle Experience Research Project och Secure My Connected Car Research Project.Det förstnämnda syftar till att förstå hur folk upplever sina fordon och vilka tjänster som de vill ha i dem. Detta för att stödja utvecklingen av mer anpassningsbara, prediktiva och interaktiva fordon. Säkerhetsprojektet syftar till att förstå utmaningar och hot som uppkopplade fordon ställs inför.

Intel har också under 2012 etablerat en fond på 100 miljoner dollar som används för att accelerera utvecklingen av uppkopplade och automatiserade fordon. Senaste investeringen från fonden gick till ZMP Inc för utveckling av en plattform med sensorer för autonom körning [2].

Egen kommentar

Technology Tell skriver att den nya plattformen är, till skillnad från tidigare produkter som till exempel från WindRiver, baserad på Linux [3]. Detta för att underlätta utvecklingen för de kunder som stödjer GENIVI (en icke vinstdrivande organisation med mål att stimulera utveckling av open source plattform för infotainment i fordon).  En annan observation som görs är att Intel inte sagt något om huruvida den nya plattformen är anpassad till eftermarknadsenheter.

ZMP Inc är ett japanskt företag som bl.a. utvecklar olika plattformar för ADAS, sensorsystem och analys och visualiseringsverktyg samt erbjuder field operational testing (FOT). Mer info om ZMP hittar ni här.

Källor

[1] Intel Capital. Intel Capital Announces Investment in ZMP Inc. 2014-05-07. Länk

[2] Solomon, B. Technology Tell. Intel gets in on autonomous vehicles with hardware, software. 2014-06-04. Länk