Intel satsar på automatiserade och uppkopplade fordon

Intel har utvecklat en ny plattform kallad In-Vehicle Solutions som ska möjliggöra snabbare och enklare utveckling av infotainment-tjänster i automatiserade och uppkopplade fordon [1]. Enligt intervjuer med experter i industrin och plattformens första användare kan man förvänta sig att utvecklingstiden för sådana tjänster reduceras med mer än 12 månader samtidigt som utvecklingskostnaden minskas med 50 %.

För närvarande är tjänsterna baserade på den nya plattformen konstruerade för användning i fordon med avancerade förarstödsystem (ADAS). Tanken är att framtida tjänster och produkter ska vara anpassade för mer automatiserad körning.

Intel driver också två andra initiativ, Personal Vehicle Experience Research Project och Secure My Connected Car Research Project.Det förstnämnda syftar till att förstå hur folk upplever sina fordon och vilka tjänster som de vill ha i dem. Detta för att stödja utvecklingen av mer anpassningsbara, prediktiva och interaktiva fordon. Säkerhetsprojektet syftar till att förstå utmaningar och hot som uppkopplade fordon ställs inför.

Intel har också under 2012 etablerat en fond på 100 miljoner dollar som används för att accelerera utvecklingen av uppkopplade och automatiserade fordon. Senaste investeringen från fonden gick till ZMP Inc för utveckling av en plattform med sensorer för autonom körning [2].

Egen kommentar

Technology Tell skriver att den nya plattformen är, till skillnad från tidigare produkter som till exempel från WindRiver, baserad på Linux [3]. Detta för att underlätta utvecklingen för de kunder som stödjer GENIVI (en icke vinstdrivande organisation med mål att stimulera utveckling av open source plattform för infotainment i fordon).  En annan observation som görs är att Intel inte sagt något om huruvida den nya plattformen är anpassad till eftermarknadsenheter.

ZMP Inc är ett japanskt företag som bl.a. utvecklar olika plattformar för ADAS, sensorsystem och analys och visualiseringsverktyg samt erbjuder field operational testing (FOT). Mer info om ZMP hittar ni här.

Källor

[1] Intel Capital. Intel Capital Announces Investment in ZMP Inc. 2014-05-07. Länk

[2] Solomon, B. Technology Tell. Intel gets in on autonomous vehicles with hardware, software. 2014-06-04. Länk