Virtuella scenarion för enklare testning

En grupp forskare från TASS International och IBEO har utvecklat en ny metod som möjliggör snabb och effektiv testning av sensor- och systemprestanda [1].

Metoden går ut på att installera ett referens-sensorsystem på provfordonets tak som spelar in data om fordonets omgivning när det körs i trafiken. Den insamlade datamängden bearbetas offline, helt eller delvis automatiskt, för att skapa referensscenarion. Dessa referensscenarion omvandlas sedan till virtuella scenarion som kan användas inom en CAE-simulering för att snabbt kontrollera konsekvenserna av förändringar i en sensor eller i ett helt system.

Artikelns sammanfattning är offentlig och hittas på FISITAs hemsida. Ni kan dessutom hitta mer information om det hela på TASS hemsida.

Källor

[1] Bours, R, Tideman, M., Lages, U., Katz, R., Spencer, M., Automated generation of virtual driving scenarios from test drive data. FISITA 2014, nr. F2014-ACD-014.