Är automatiserad körning möjlig med existerande sensorer?

En grupp forskare från Delft University of Technology har undersökt vilken grad av automatisering (partiell, hög, eller fullständig, enligt BASt-klassificeringen) kan uppnås med kommersiella sensorer som används i dagens förarstödsystem (ADAS) [1].

Undersökningen är baserad på en litteraturstudie med hjälp av vilken forskarna identifierat vad som karakteriserar olika trafiksituationer, vilka krav de ställer på sensorer och huruvida dessa krav kan uppfyllas av sensorer som ingår i dagens ADAS-system som ACC, LDW, LDK, FCW och Pedestrian Detection.

Deras slutsats är att varken partiell, hög eller fullständig automatiserad körning är möjliga i stads- och landsbygdsmiljöer. Detta delvis på grund av begränsade synfält hos sensorerna och delvis på grund av trafikkomplexiteten. För motorvägar kan man däremot uppnå partiell körning under specifika förhållanden. Automatiserad körning kommer dock ej att vara möjlig under dåliga väderförhållanden, när vägen är kurvig eller när vägmarkeringarna är dåliga. I dessa situationer kommer föraren att behöva ta över kontrollen.

En annan slutsats som de drar är att bättre digitala kartor och trådlös kommunikation (V2V/V2I) skulle möjliggöra robustare detektering, vilket i sin tur skulle kunna bana väg för hög och fullständig automatisering.

Artikelns sammanfattning är offentlig och återfinns på FISITAs hemsida.

Källor

[1] Kotiadis, D., Happee, R., Bussemaker, K., Automated driving based on current ADAS and their sensors. FISITA 2014, nr. F2014-ACD-041.