Google svarar på frågor

The Atlantic har publicerat en artikel där Chris Urmson, Googles projektledare för självkörande bilar  och deras säkerhetsansvarige Ron Medford svarar på några frågor kring självkörande bilar som Google ämnar utveckla.

De förklarar bl.a. att bildelning kan bli ett möjligt användningsområde för dessa nya bilar. Bilinköp är det näst största inköp som de flesta människor gör, och i genomsnitt står bilen still 95 % av tiden. Detta gör att bilinköp är en dålig investering och slöseri med resurser. Genom att bara betala för den tiden som bilen används kan transportkostnaden vara mycket mindre.

Något annat som de påpekar är att kundernas behov varierar mycket och att delvis automatiserad körning kan passa bra vissa kunder, men att andra gynnas av helt självkörande bilar.

Svaret på ett tiotal andra frågor hittar ni här [1].

Källor

[1] Madrigal, A., The Atlantic. Google Answers Some of the Pressing Questions About Its Self-Driving Car. 2014-05-29. Länk