Singapore på väg att bli testbädd för autonoma fordon

Channel News Asia rapporterar om att ön Sentosa i Singapore är på väg att bli ett testområde för autonoma delade fordon [1].

Singapores myndighet för vägtransporter (Land Transport Authority) har nämligen påbörjat samtal med MIT om att utföra tester med en pool av självkörande bilar som utvecklats inom SMART (ett forskningscenter där MIT tillsammans med National University of Singapore utvecklar självkörande fordon).  Ett annat område där man planerar liknande tester i slutet av året är Jurong Lake.

Dessa planer offentliggjordes på World Cities Summit som hölls i början av förra veckan. Singapore kan därmed bli först i världen att utföra tester med en delade självkörande fordon. Enligt MIT professor Carlo Ratti är nästa steg att utveckla ett system som kan hantera bildelning.

Representanter från Land Transport Authority har också påpekat att självkörande bussar är en möjlighet och ett sätt att minska antalet bilar och förbättra säkerheten i landet.

Något annat som diskuterats på World Cities Summit är hur sensorer som känner av förarfrustationer kan användas för att undvika incidenter och olyckor.

Egen kommentar

World Cities Summit hölls 1-4 juni i Singapore. Temat var Liveable and Sustainable – Common Challenges, Shared Solutions.

Källor

[1] Channel News Asia, Sentosa could be a trial site for driverless car fleet. 2014-06-03. Länk