Etikettarkiv: Singapore MIT Alliance for Research and Technology

nuTonomy

Flera organisationer däribland Signal Ventures, Samsung Ventures och Fontinalis Partners har valt att investera i ett startupföretag kallat nuTonomy [1, 2].

nuTonomy fokuserar på att utveckla beslutsfattande algoritmer för självkörande fordon. Hittills har företaget varit aktivt i Singapore. Med den nya investeringen på ca 3,6 miljoner dollar kommer företaget att testa sin mjukvara även på fordon i USA. Utöver det görs viss testning i Europa.

Förhoppningen är att fordonstillverkare ska implementera nuTonomys mjukvara i sina självkörande fordon om några år.

nuTonomys grundare Emilio Frazzoli är aktiv inom SMART (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology) som i flera år forskat om självkörande fordon och testat dessa i Singapore.

Källor

[1] Points, P. K., GAS2. nuTonomy Recieves $3.6M To Add Autonomous Advancements. 2016-02-05 Länk

[2] Nichols, G., ZD Net. Millions in seed funding for ’Intel Inside’ autonomous vehicles. 2016-02-01 Länk

Självkörande bussar och lastbilar i Singapore

Den singaporianska regeringen har nu publicerat sin plan för landets framtida transporter [1, 2]. Enligt den kommer folk att transporteras i självkörande bussar och andra typer av självkörande delade fordon, medan gods ska transporteras i lastbilskolonner på motorvägar.

Som ett steg mot att förverkliga den här planen har departementet för transport ingått två avtal (MoU): ett med hamnoperatören PSA Corp och ett med Sentosa Development Corporation och ST Engineering.

Målet med det förstnämnda avtalet är att möjliggöra kolonnkörning med lastbilar, där alla lastbilar förutom den första i kolonnen är självkörande. Innan årsskiftet kommer en utlysning att öppnas med målet att identifiera projekt som utformar och genomför sådana försök i trafiken under en treårsperiod. Det andra avtalet kommer att fokusera på att införa en flotta av självkörande pendelfordon (bussar). Storskaliga försök med sådana fordon väntas starta under 2018, men redan under december 2015 kommer ett fordon kallat Auto Rider att vara tillgängligt till allmänheten. Det har utvecklats av franska företaget EasyMile och kommer att trafikera en fördefinierad 1.5 km lång sträcka i Gardens by the Bay [3]. Auto Rider kan transportera upp till 12 passagerare i hastigheter upp till 25 km/h.

Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) samt Agency for Science, Technology and Research har redan utfört tester med sina självkörande fordon på allmänna vägar.

Ett regelverk som möjliggör provning av självkörande fordon är på plats och just nu håller CARTS (Committee on Autonomous Road Transport in Singapore) att skapa regelverk och ansvarsramverk som möjliggör storskalig implementation.

Källor

[1] Aravindan, A., Reuters. Driverless buses, platoons of trucks to shape Singapore’s transport future. 2015-10-12 Länk

[2] Aripin, A. N., Yahoo Newsroom. Singapore accelerates towards deployment of driverless vehicles with two new trial projects. 2015-10-12 Länk

[3] Robarts, S., GizMag. EasyMile’s driverless bus rolls-out in Singapore and California. 2015-10-16 Länk

Resultat från SMART-studien i Singapore

Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) har testat självkörande golfbilar i sex dagar i en park i Singapore, och nu presenteras deras resultat vid konferensen International Conference on Intelligent Robots and Systems [1].

Kortfattat kan man säga att allt gått enligt planerna. Det är bara vid ett tillfälle som bilarna stött på problem och haft svårt att fatta beslut: när en lizard detekterades på gatan. Bilen var inte beredd på en sådan situation och visste inte hur situationen skulle hanteras.

Golfbilarna är utrustade med kommersiella sensorer och har max hastighet på ca 25 km/h.

Egen kommentar

Tyvärr har vi inte lyckats få tag i konferensartikeln och känner inte till fler detaljer kring testresultaten.

Hans Pohl fick chansen att åka med i en SMART-bil. Läs hans referat här.

Källor

[1] Phys Org. Self-driving golf carts share sidewalk space with pedestrians. 2+15-09-01 Länk

Test av självkörande bilar i Singapore

Hans Pohl har varit i Singapore och provat de självkörande bilarna där som vi skrivit om tidigare. Här kommer hans intryck.

Skrivet av Hans Pohl

Jag besökte en test och demo av självkörande fordon. Det är SMART, ett forskningsinstitut som drivs i samarbete mellan MIT, National University of Singapore (NUS) och Nanyang Technological University (NTU) som genomför projektet. Projektet är femårigt och handlar om olika aspekter relaterade till självkörande fordon. Nu har man kommit till det fjärde året och just denna vecka genomfördes en aktivitet där allmänheten skulle få möjlighet att provåka fordonen.

Mina kontakter blev ett par postdocs som arbetar med projektet. De visade mig tekniken som används och lät mig åka cirka 10 minuter i ett av fordonen. Åkturen var odramatisk. Det gick långsamt och den kinesiska och japanska parken i Singapore var allt annat än full av folk, förmodligen för att det var tisdag och mitt på dagen (dvs. mycket varmt). Men trots det slog det mig att jag väldigt snabbt kopplade ifrån själva åkturen och fokuserade på samtalet med forskaren. Det var bara när något hände som jag mer direkt tänkte på den automatiska körningen, exempelvis ett möte med en kvinna med barnvagn, då fordonet snällt saktade ner till mycket låg fart (men det väjde inte undan så hon hade inte mycket utrymme mellan bilen och kanten på vägen att gå på). En annan gång saktade fordonet till synes omotiverat ner litet grand och det förklarade min guide med att det skulle sakta ner i kurvor (vilket kanske var litet överdrivet med tanke på att maxfarten var 10 km/h).

Försöket börjar lida mot sitt slut och totalt har cirka 250 personer kommit i kontakt med projektet, varav cirka 120 provåkt. Det har gått bra. Dock menade forskaren att det är första gången som de har varit tvungna att tänka på tillförlitligheten, annars har de alltid kunnat acceptera om något plötsligt inte fungerade längre. Tekniken är i stor utsträckning inte gjord för biltillämpningar och därför känslig för den hårda miljön den utsätts för.

Utöver att visa upp fordonen och (på ett allmänt plan som det verkade, de hade inga enkäter vad jag såg) få allmänhetens reaktioner höll de just när jag kom förbi på att prova hur bilarna klarade att undvika krock med varandra. Denna funktionalitet är inprogrammerad i de båda bilarna och vanligen betyder det att om de inser att de är på kollisionskurs så saktar den ena in i god tid så att det aldrig blir någon konflikt. Huvudfrågan rent tekniskt var annars att prova interaktionen med gående.

Fordonen är två Yamaha golfbilar som forskarna har byggt om till att kunna köras automatiskt. Utöver servo för att sköta gas, broms och styrning har projektet även monterat sensorer. Fyra tvådimensionella lidarenheter av tre olika slag finns på fordonet, en högt upp med 270 graders täckning, en i fronten och två på vardera flank. Dessutom en kamera riktad framåt. Viktigt för forskarna var att sensorerna skulle klara av att särskilja människor, dvs. potentiellt rörliga objekt, från döda objekt. De djur som finns i parken, bl.a. meterlånga ödlor, lever dock farligt då de troligen är för låga för att upptäckas av den frontmonterade enheten. Fordonen hade en karta över parken inprogrammerad och denna jämfördes med sensorernas uppgifter. Ursprungstanken verkade ha varit att erbjuda on-demand körningar mellan ett antal olika platser i parken men det hade man gått ifrån eftersom avstånden är ganska stora och det skulle ta för lång tid. I stället var en 10-minuters rutt i en åtta runt en del av parken förvald.

Säkerheten upplevdes som hög. En forskare medföljde alltid i bilen och denne hade en fjärrkontroll för att pausa eller nödstoppa fordonet. Dessutom fanns vanligen också en forskare på en elcykel i närheten och även denne hade en sådan fjärrkontroll. Gas- och bromspedaler var överordnade automatiken och kunde användas vid behov. Dock ville man inte ha en ratt eftersom det då fanns en risk att barn tog tag i den och körde av vägen.

Projektledaren är från MIT och det finns alltid minst en person från MIT på plats i Singapore. Teamet omfattar en handfull forskare (postdocs och liknande) och ungefär lika många doktorander. De har sin hemvist på en nybyggd del av NUS (University Town). Utöver golfbilarna har man även en Mitsubishi batteribil. Det finns ingen bilindustrimedverkan i projektet.

Eldrift är fördelaktigt. Det är enklare att kontrollera hastigheten och det är mycket bra att kunna köra med fordonen i laboratoriet. Framtiden är oviss av två skäl. Dels verkar åtminstone den person som jag intervjuade ordentlig svävande på hur de ville gå vidare. Dels återstår bara finansiering för ytterligare drygt ett år varför förnyad femårig finansiering måste ansökas om.

Mitt besök avslutades med att jag erbjöds köra tillbaka till parkens utgång. Jag sa att jag har kört golfbil tidigare. De sa då att jag förmodligen inte hade kört med en spelkontroll förut. Det fick jag medge och sedan satt jag med en playstation(?) kontroll i handen och körde bilen. I låga farter gick det bra men i högre farter var den för känslig (eller jag för okänslig), minsta korrigering av riktningen gav en ordentlig krängning.

Första självkörande bilarna tillgängliga för Singaporeborna

Från och med igår har Singaporeborna möjlighet att åka helt gratis i helt självkörande bilar [1]. Det handlar om två golfbilar som kommer vara tillgängliga för allmänheten i en vecka. De kan beställas och följas via ett webbsystem och användas på gångbanor kring Chinese & Japanese Gardens (ca 26,5 hektar, motsvarande 26 fotbollsplaner).

Bilarna har utrustats med teknologi värd runt 30 000 dollar och kan transportera upp till tre personer åt gången med en topphastighet på 10 km/h. Tanken är att bilarna ska genomföra minst 100 resor under testperioden. Information om bilarna kommer att loggas automatiskt. Utöver det kommer passagerarna att behöva fylla i ett frågeformulär via en dator inne i bilen både före och efter resan.

Informationen från testningen kommer sedan att användas för att öka förståelsen för möjligheter och utmaningar med autonoma bilar i Singapore, och för hur de kan utformas för att passa in i samhället. Andra syften är att öka medvetenheten om autonoma fordon, samt att hjälpa till att förbättra komforten och andra aspekter av sådana fordon så att de uppfyller användarnas behov så bra som möjligt.

I ett nästa steg kommer man bl.a. att utforska hur bilarna kan bli bättre på att prediktera fotgängarnas intentioner, hur de kan förmedla sina intentioner till fotgängare samt hur bilarna i bilpoolen kan samverka på ett effektivt sätt.

Testerna utförs i samarbete mellan Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART), National University of Singapore (NUS) och Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) som en del av initiativet Smart and Connected JLD Pilots and Trials.

Källor

[1] Joint News Release: SMART, NUS and IDA. First driverless vehicles for public launched. 2014-10-20 Länk

Singapore på väg att bli testbädd för autonoma fordon

Channel News Asia rapporterar om att ön Sentosa i Singapore är på väg att bli ett testområde för autonoma delade fordon [1].

Singapores myndighet för vägtransporter (Land Transport Authority) har nämligen påbörjat samtal med MIT om att utföra tester med en pool av självkörande bilar som utvecklats inom SMART (ett forskningscenter där MIT tillsammans med National University of Singapore utvecklar självkörande fordon).  Ett annat område där man planerar liknande tester i slutet av året är Jurong Lake.

Dessa planer offentliggjordes på World Cities Summit som hölls i början av förra veckan. Singapore kan därmed bli först i världen att utföra tester med en delade självkörande fordon. Enligt MIT professor Carlo Ratti är nästa steg att utveckla ett system som kan hantera bildelning.

Representanter från Land Transport Authority har också påpekat att självkörande bussar är en möjlighet och ett sätt att minska antalet bilar och förbättra säkerheten i landet.

Något annat som diskuterats på World Cities Summit är hur sensorer som känner av förarfrustationer kan användas för att undvika incidenter och olyckor.

Egen kommentar

World Cities Summit hölls 1-4 juni i Singapore. Temat var Liveable and Sustainable – Common Challenges, Shared Solutions.

Källor

[1] Channel News Asia, Sentosa could be a trial site for driverless car fleet. 2014-06-03. Länk

Princetons forskare spår en ljus framtid för självkörande taxi

En grupp forskare och studenter från Princeton University i USA har publicerat en rapport om en studie där de utvecklat en modell av resebehov och bilanvändning i New Jersey och använt den för att simulera potentialen av självkörande taxibilar [1]. Studien har pågått sedan 2010.

Modellen är baserad på folkräkningsuppgifter samt olika beteendestudier och enkäter om hur folk bor, var de jobbar och hur de reser. Den genererar ett typiskt resemönster för varje person bosatt i New Jersey samt för dagliga pendlare till/från staten. Detta resulterade i ungefär 33 miljoner resor per dag med tillhörande information som tidpunkt, start- och slutdestination för resan.

Baserat på dessa resemönster, simulerade forskarna hur en pool av självkörande och delade taxibilar kallade aTaxi skulle kunna adressera folks resebehov. För detta behövde de bl.a. annat kvantifiera acceptabelt avstånd till hållplatsen och väntetid, samt ta hänsyn till andra transportmodaliteter som finns i New Jersey. De skapade regler för aTaxi bilar som i princip motsvarar reglerna för en vanlig hiss:

  • Resenären kommer till hållplatsen.
  • Beroende på önskad destination, tar resenären bilen som redan befinner sig på hållplatsen eller väntar på att nästa ska anlända.
  • Bilen avgår när den acceptabla väntetiden för den första personen som satt sig i bilen passerat.

Med hjälp av den här simuleringen kan man se vilka effekter som delning av autonoma bilar skulle få i termer av trafikdensitet, trafikflöde, antalet resor samt inom vilka områden aTaxi kan vara användbar.

Slutsatsen från studien är att aTaxi kan vara väldigt effektiv i stora delar av New Jersey och i kombination med andra transportslag uppfylla resebehov som finns där. Det finns däremot vissa miljöer i staten där simuleringen inte visat några större fördelar med en sådan taxitjänst.

Egen kommentar

Vi har tidigare rapporterat om en liknande studie som forskare från MIT gjort i Singapore.

Källor

[1] Kornhauser m fl., Princeton University. Uncognested Mobility for All. Länk

Självkörande bilar i Singapore

Institute of Infocomm Research (I2R) från Singapore och den kinesiska fordonstillverkaren BYD Co. Ltd ska påbörja ett samarbete kring självkörande elfordon i Singapore [1].

De kommer att utveckla en pool av 100 automatiserade elfordon för utvärdering i verklig trafik i Singapore. Data som samlas in under utvärderingen kommer att användas för att anpassa prototypen till de lokala trafikförhållandena. Målet är att dessa fordon ska kunna koexistera med manuellt drivna fordon utan några större problem.

Institute of Infocomm Research är Singapores största organisation för forskning kring informations- och kommunikationsteknologi (ICT). De har lång erfarenhet vad det gäller forskning kring fordonsautomation. BYD är ett globalt företag med huvudkontor i Kina som fokuserar på eldrivna och energieffektiva fordon och tillhörande utrustning som batterier. BYD kommer exempelvis att leverera eldrivna bussar för användning vid Schipol flygplats i Amsterdam.

Egen kommentar

Forskning kring självkörande elfordon är inget nytt för Singapore. Som vi rapporterat om tidigare har National University of Singapore tillsammans med MIT i USA utvecklat och demonstrerat ett fordon (en golfbil, SMART) för s.k. urban mobility. Vidare har singaporianska Nanyang Technological University (NTU) och JTC Corporation påbörjat ett samarbete med franska Induct Technologies som går ut på att testa och optimera ett självkörande eldrivet pendelfordon (NAVIA) inom NTUs campusområde.

Källor

[1] Reyes, E. Eco Business. Singapore-BYD tie-up to advance driverless electric vehicles. 2014-01-31. Länk

SMARTs självkörande golfbil

MIT News [1] skriver om ett forskningscenter kallat Singapore MIT Alliance for Research and Technology (SMART), där MIT tillsammans med National University of Singapore utvecklat och demonstrerat en självkörande golfbil. Det långsiktiga målet med samarbetet är att utveckla en flotta med självkörande golfbilar som kan minska resetiden genom att adressera “first-and-last-mile”-problemet.

Golfbilen som visats upp är bl.a. utrustad med några laserenheter, vardera med 270-graders synfält och är oberoende av GPS.

Kostnaden för en sådan bil väntas vara mycket mindre jämfört med andra självkörande bilar som är under utveckling hos traditionella biltillverkare. Man har dock tydliggjort att SMART satsar på att erbjuda ett transportsystem snarare än privatägda bilar.

Projektet har finansierats av the National Research Foundation of Singapore. Forskningscentret SMART startades 1997, och är MITs första forskningscenter utanför USA och MITs största internationella forskningssamarbete.

Mer information om SMART och projektet med golfbilar finns här.

Källor

[1] Counts, N., MIT News. SMART Driverless golf cart provides a glimpse into a future of autonomous vehicles. 2013-12-09 Länk