Etikettarkiv: Agency for Science

Självkörande bussar och lastbilar i Singapore

Den singaporianska regeringen har nu publicerat sin plan för landets framtida transporter [1, 2]. Enligt den kommer folk att transporteras i självkörande bussar och andra typer av självkörande delade fordon, medan gods ska transporteras i lastbilskolonner på motorvägar.

Som ett steg mot att förverkliga den här planen har departementet för transport ingått två avtal (MoU): ett med hamnoperatören PSA Corp och ett med Sentosa Development Corporation och ST Engineering.

Målet med det förstnämnda avtalet är att möjliggöra kolonnkörning med lastbilar, där alla lastbilar förutom den första i kolonnen är självkörande. Innan årsskiftet kommer en utlysning att öppnas med målet att identifiera projekt som utformar och genomför sådana försök i trafiken under en treårsperiod. Det andra avtalet kommer att fokusera på att införa en flotta av självkörande pendelfordon (bussar). Storskaliga försök med sådana fordon väntas starta under 2018, men redan under december 2015 kommer ett fordon kallat Auto Rider att vara tillgängligt till allmänheten. Det har utvecklats av franska företaget EasyMile och kommer att trafikera en fördefinierad 1.5 km lång sträcka i Gardens by the Bay [3]. Auto Rider kan transportera upp till 12 passagerare i hastigheter upp till 25 km/h.

Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) samt Agency for Science, Technology and Research har redan utfört tester med sina självkörande fordon på allmänna vägar.

Ett regelverk som möjliggör provning av självkörande fordon är på plats och just nu håller CARTS (Committee on Autonomous Road Transport in Singapore) att skapa regelverk och ansvarsramverk som möjliggör storskalig implementation.

Källor

[1] Aravindan, A., Reuters. Driverless buses, platoons of trucks to shape Singapore’s transport future. 2015-10-12 Länk

[2] Aripin, A. N., Yahoo Newsroom. Singapore accelerates towards deployment of driverless vehicles with two new trial projects. 2015-10-12 Länk

[3] Robarts, S., GizMag. EasyMile’s driverless bus rolls-out in Singapore and California. 2015-10-16 Länk

Nytt samarbete i Singapore

Channel News Asia rapporterar om ett nytt samarbete mellan två statliga organisationer i Singapore, Land Transport Authority (LTA) och Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) [1].

Dessa två organisationer har tecknat ett femårigt samförståndsavtal (MoU) om att inrätta Singapore Autonomous Vehicle Initiative (SAVI). Målet är att stödja utveckling och introduktion av självkörande fordon på allmänna vägar.

LTAs uppgift blir att se till att lagstiftningen och utvecklingen av självkörande fordon går hand i hand. A*STAR kommer att ansvara för utveckling och utvärdering av den nya teknologin.

De kommer bl.a. att undersöka om det är möjligt att ha självkörande fordon, såsom bussar, för kollektivtrafik som trafikerar fasta rutter och schemalagda tider. Ett annat område av intresse är bildelning. Förhoppningen är att en kundanpassad tjänst där den självkörande bilen kommer på kundens begäran ska leda till ett reducerat antal bilar. Samarbetet ska dessutom se till att det skapas rätt förutsättningar för en storskalig implementation av självkörande fordon i Singapore.

Egen kommentar

Vi har vid ett par olika tillfällen skrivit om pågående forskning och utveckling i Singapore gällande automatiserade fordon. Som artikeln ovan indikerar är det diverse typer av delade transporter som är i fokus där (bilpooler, pendelfordon, bussar). Hittills har det handlat mycket om proof-of-concept, men nu blickar man mot en storskalig testning och introduktion av dessa transporter. Som ett första steg kommer LTA och JTC att från och med januari nästa år tillåta testning av automatiserade fordon på vissa sträckor i verklig trafik.

Källor

[1] Channel News Asia. LTA, A*STAR agree to collaborate on Autonomous Vehicle research. 2014-08-27. Länk