Nytt samarbete i Singapore

Channel News Asia rapporterar om ett nytt samarbete mellan två statliga organisationer i Singapore, Land Transport Authority (LTA) och Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) [1].

Dessa två organisationer har tecknat ett femårigt samförståndsavtal (MoU) om att inrätta Singapore Autonomous Vehicle Initiative (SAVI). Målet är att stödja utveckling och introduktion av självkörande fordon på allmänna vägar.

LTAs uppgift blir att se till att lagstiftningen och utvecklingen av självkörande fordon går hand i hand. A*STAR kommer att ansvara för utveckling och utvärdering av den nya teknologin.

De kommer bl.a. att undersöka om det är möjligt att ha självkörande fordon, såsom bussar, för kollektivtrafik som trafikerar fasta rutter och schemalagda tider. Ett annat område av intresse är bildelning. Förhoppningen är att en kundanpassad tjänst där den självkörande bilen kommer på kundens begäran ska leda till ett reducerat antal bilar. Samarbetet ska dessutom se till att det skapas rätt förutsättningar för en storskalig implementation av självkörande fordon i Singapore.

Egen kommentar

Vi har vid ett par olika tillfällen skrivit om pågående forskning och utveckling i Singapore gällande automatiserade fordon. Som artikeln ovan indikerar är det diverse typer av delade transporter som är i fokus där (bilpooler, pendelfordon, bussar). Hittills har det handlat mycket om proof-of-concept, men nu blickar man mot en storskalig testning och introduktion av dessa transporter. Som ett första steg kommer LTA och JTC att från och med januari nästa år tillåta testning av automatiserade fordon på vissa sträckor i verklig trafik.

Källor

[1] Channel News Asia. LTA, A*STAR agree to collaborate on Autonomous Vehicle research. 2014-08-27. Länk