Ett verktyg från dSpace för utvecklandet av autonoma parkeringssystem

Det tyska företaget dSpace GmbH har tagit fram en mjukvarumiljö kallad Tool Chain for ADAS som möjliggör utveckling och validering av autonoma parkeringssystem [1].

I mjukvaran kan man, efter att ha utvecklat ett autonomt parkeringssystem, skapa komplexa parkeringsscenarion och på det viset utföra tester i en 3D-miljö. Det finns även möjlighet att testa olika sensorkonfigurationer på fordonen och simulera med olika parametervärden.

Tanken med autonoma parkeringssystem är primärt att göra parkeringen av fordon mer tidseffektiv och erbjuda föraren en högre komfort.

Egen kommentar

Teknologin för autonom parkering är fortfarande i utvecklingsstadiet i dagsläget, dock kan verktyg som det ovan beskrivna verka som katalysatorer för att driva utvecklingen framåt.

Källor

[1] DSpace. ADAS: Autonomous Parking in a Garage –  Video.  2014-08 Länk