Etikettarkiv: dSpace

Lidarnyheter

Luminars samarbete med Mercedes-Benz. Lidartillverkaren Luminar, som detta år b.la utvecklar lidarer till Volvo, har nu gått in i ett samarbete med Mercedes-Benz. Den tyska fordonstillverkaren ska köpa andelar i Luminar till ett värde av ca 20,2 miljoner USD och planerar att använda Luminars lidar i framtida fordon. Luminar tillverkar lidarer till ett gäng andra fordon- och AV-tillverkare inklusive som till exempel Audi, Toyota Research Institute, Mobileye, SAIC och Pony.ai. Länk

Lansering av lidarsimulator. Det amerikanska företaget dSPACE som utvecklar simulerings- och valideringsverktyg har i ett samarbete med den tyska lidartillverkaren LeddarTech lanserat ett simuleringsverktyg för lidarer. Verktyget som de kallar för LeddarEcho ska göra det möjligt att testa och utvärdera lidarkoncept i en simuleringsmiljö vilket innebär att man inte behöver utrusta hårdvara i fordon för testning. Länk1 Länk2

Ett verktyg från dSpace för utvecklandet av autonoma parkeringssystem

Det tyska företaget dSpace GmbH har tagit fram en mjukvarumiljö kallad Tool Chain for ADAS som möjliggör utveckling och validering av autonoma parkeringssystem [1].

I mjukvaran kan man, efter att ha utvecklat ett autonomt parkeringssystem, skapa komplexa parkeringsscenarion och på det viset utföra tester i en 3D-miljö. Det finns även möjlighet att testa olika sensorkonfigurationer på fordonen och simulera med olika parametervärden.

Tanken med autonoma parkeringssystem är primärt att göra parkeringen av fordon mer tidseffektiv och erbjuda föraren en högre komfort.

Egen kommentar

Teknologin för autonom parkering är fortfarande i utvecklingsstadiet i dagsläget, dock kan verktyg som det ovan beskrivna verka som katalysatorer för att driva utvecklingen framåt.

Källor

[1] DSpace. ADAS: Autonomous Parking in a Garage –  Video.  2014-08 Länk