Kommunikation med hjälp av ljusdioder

Kommunikation fordon-till-fordon med hjälp av synligt ljus (Visible Light Communication, VLC) är något som bl.a. forskare på Intel, National Taiwan University och Yeungnam University i Sydkorea håller på att undersöka [1].

Tanken är att man ska använda sig av fordonsmonterade kameror för att fånga upp ljuset från ljusdioder i fordonens lampor och på det viset möjliggöra utbyte av information mellan fordonen. Exempel på information som man hoppas kunna kommunicera är fordonets storlek, typ, hastighet, position och intention. Vissa VLC-protokoll möjliggör kommunikation på 30 meters avstånd. Detta kan användas för att förbättra säkerheten samt för att koordinera fordon.

En fördel med sådana här kommunikationssystem är att de blir billiga eftersom all nödvändig hårdvara finns i dagens fordon (kameror, LED-lampor). En annan fördel är att de är baserade på line-of-sight och på det viset undviker irrelevant information från alla fordon i närheten. En nackdel är att det kan uppstå störningar på grund av solljuset.

Forskarna hoppas att självkörande fordon ska accelerera utveckling av den här och andra typer av kommunikationsteknologi. Just nu håller de på att definiera en IEEE standard för kommunikation fordon-till-fordon via VLC.

Egen kommentar

Det framgår inte av artikeln ovan vilken prestanda som forskarna på Intel samt National Taiwan University och Yeungnam University lyckats uppnå och om de utfört några tester i verklig trafik. Ämnet utforskas även på andra universitet och organisationer. För mer information om det hela kan jag bl.a. rekommendera [2]-[4] samt ett TED talk av Harald Haas.

Källor

[1] Lewin, S., IEEE Spectrum. LEDs Bring New Light to Car-to-Car Communication. 2014-08-20. Länk

[2] Kumar, N., et al., 2012. Intelligent Vehicles Symposium. Visible Light Communications in Intelligent Transportation Systems. Länk

[3] Liu, C., et al., 2011, VANET ’11 Proceedings of the Eighth ACM international workshop on Vehicular inter-networking. Enabling vehicular visible light communication (V2LC) networks. Länk

[4] Cailean, A, et al., 2012 Intelligent Vehicles Symposium. Visible light communications: application to cooperation between vehicles and road infrastructures. Länk