Vad automatiserade och uppkopplade fordon innebär för cyklister och fotgängare

Den amerikanska organisationen The Bike League har gjort en undersökning om vad cyklister och fotgängare tycker och tror om automatiserade och uppkopplade fordon [1].  Undersökningen är baserad på ett frågeformulär som besvarats av 357 personer.

Undersökningen visar att 43 % av de tillfrågade tycker att de vet för lite om teknologier bakom automatiserade och uppkopplade fordon för att kunna avgöra om dessa kommer förbättra säkerhet för fotgängare och cyklister. Ungefär lika många svarade att de tror att säkerheten kommer förbättras, medan resterande 15 % tyckte motsatsen, dvs. att säkerheten kommer försämras.

Undersökningen visar också att över 60 % av de tillfrågade skulle vara beredda att bära en kommunikationsenhet eller använda en smartphone-app om det innebär reducerad kollisionsrisk med bilar.  Strax över 35 % svarade negativt på denna fråga.

De tillfrågade fick också ange om de såg några bekymmer med att dela vägen med automatiserade fordon, och i så fall vilka. Bara 3 % svarade att de inte såg några bekymmer med detta. Många valde följande svarsalternativ:

  • Den nya teknologin kommer att avleda uppmärksamheten från insatser som främjar cykling och gående (25 %).
  • Tekniska fel hos automatiserade fordon kan leda till sämre säkerhet för fotgängare och cyklister (20 %).
  • Det kommer att vara omöjligt att kommunicera med bilar så som man kommunicerar med förare, t.ex. genom ögonkontakt (20 %).

När de tillfrågade fick välja fler än ett svarsalternativ var det tydligt att de flesta var bekymrade över tekniska fel och oförmågan att kommunicera med bilar.

Egen kommentar

Det har gjorts en hel rad olika opinionsundersökningar om automatiserade och uppkopplade fordon. Det är dock första gången som jag ser en undersökning som fokuserar på vad fotgängare och cyklister tycker.

The Bike League, eller The League som det också kallas, är en organisation som drivs av cykelentusiaster och som syftar till att främja cykling i USA. Organisationen har funnits sedan 1880.

Källor

[1] Bike League. Autonomous and Connected Vehicles: Implications for Bicyclists and Pedestrians. 2014-08-26. Länk