Etikettarkiv: Land Transport Authority

Västra Singapore blir testarena

Singapores Land Transport Authority kommer att öppna upp mer än 1 000 km allmänna vägar i västra Singapore för tester av autonoma fordon. Syftet är att möjliggöra tester i många olika trafikmiljöer [1].

Sedan 2015 tillåts tester i mindre områden i Singapore och fortfarande kommer det att krävas tillstånd och säkerhetsförare i fordonen.

Källa

[1] Whole of western Singapore to become trial area for autonomous vehicles, Yahoo News 2019-10-24 Länk

Volvo testar fullstor självkörande buss i Singapore

Volvo Bussar och Singapores Nanyang Technological University har visat upp en (av två) självkörande, fullstor elektriskt driven buss – 12 meter lång och med plats för ca 80 passagerare – som ska börja testas på universitetets campusområde inom kort [1].

Bussen beräknas spara 80% av energin jämfört med en vanlig dieselbuss och utrustas med lidar- och kamerasensorer samt tröghets- och satellitnavigering och styrs av ett AI-reglersystem. AI-systemet skyddas av ”industriledande” åtgärder för att minska otillbörliga intrång [2].

Förutom Volvo och NTU och dess forskningscentrum CETRAN deltar Land Transport Authority, LTA, och operatören SMRT.

Singapore har blivit känt som testarena för självkörande fordon och den första förarlösa taxin där började prövas 2016.

Egen kommentar:

Det har skrivits spaltkilometer om tester med självkörande minibussar, men här kommer alltså Volvo med en fullstor buss. Tekniskt är det kanske ingen jättestor skillnad – utom förstås att man måste ta hänsyn till flera passagerare.

Jag noterar att det inte står att bussen är utrustad med radar. Om det stämmer så verkar fokus ha varit mer på långsammare körning i stadsmiljö.

Källor:

[1] Volvo unveils driverless electric bus in Singapore, phys.org 2019-03-05 Länk

[2] NTU Singapore and Volvo unveil world’s first full size, autonomous electric bus, Volvo Buses press release 2019-03-05 Länk

ST Kinetics ska utveckla bussar i Singapore

Singaporianska Land Transport Authority (LTA) inleder ett nytt samarbete med ST Kinetics som går ut på att utveckla och testa automatiserade bussar i Singapore [1].

ST Kinetics kommer att utveckla och integrera ett system för automatiserad körning på två befintliga 40-sitsiga eldrivna bussar. Systemet kommer att inkludera en GPS och en rad olika sensorer, däribland kameror, ultraljudssensorer och radar som kan upptäcka andra fordon på avstånd upp till 200 meter. En del av arbetet kommer att gå ut på att förbättra detekteringsförmågan vid kraftigt regn, från nuvarande 10 mm/h till 30 mm/h.

Samarbetet kommer att pågå i 3,5 år och utvecklingen kommer att ske gradvis. Till en viss början kommer testerna att utföras inom ett industriområde som omfattar enklare trafikscenarier för att sedan utvidgas till mer komplexa scenarier och sträckor inom och mellan städer.

Egen kommentar

Det framgår inte vilken grad av automation som ST Kinetics kommer att satsa på. Att döma utifrån systembeskrivningen så handlar det om någon typ av övervakad körning (upp till automationsnivå 3 enligt SAE-skalan).

Att utforska automatiserade bussar och andra typer av delade transporter är något som Singapore valt att fokusera på. Flera demonstrationer med mindre automatiserade bussar har utförts under de senaste åren, och LTA har också inlett samarbete med Nanyang Technological University (NTU) som går ut på att utveckla och testa automatiserade stora bussar. Utöver det har det ett samarbete med Delphi och ett med nuTonomy som går ut på att utveckla ondemand mobilitetstjänster.

Källor

[1] Land Transport Authority Press Releases. LTA inks agreement with ST Kinetics to develop and trial autonomous buses. 2017-04-10 Länk

Självkörande stora bussar i Singapore

Det singaporianska Land Transport Authority (LTA) och Nanyang Technological University (NTU) kommer att utrusta två elbussar med teknologi som möjliggör automatiserad körning [1]. Det handlar om 12 meter långa bussar som kan transportera upp till 80 passagerare åt gången. Bussarna kommer att laddas via laddstationer placerade vid busshållplatser.

Planen är dessa bussar så småningom ska trafikera sträckan mellan NTU och CleanTech Park, och eventuellt även till Pioneer MRT-stationen. I så fall blir rutten ca 8 km lång.

Egen kommentar

Det är första gången som så stora självkörande bussar testas i Singapore. Liknande bussar har dock testats av Yutong i Kina och av Mercedes-Benz i Nederländerna.

Källor

[1] Siong, O., Channel News Asia. Singapore to launch first trial of driverless buses in Jurong West. 2016-10-19 Länk

Future Mobility i Singapore

Skrivet av Jan Hellåker, Lindholmen Science Park/Drive Sweden

Bakgrund

Singapore har haft en lysande period under flera år, och mycket framgångsrikt genomfört en omställning från ett arbetsintensivt samhälle, via handel & finans till idag ett extremt kunskapsdrivet land som växer och blomstrar så det nästan syns. Landet har tre stora universitet (NTU, NUS, SIT) varav de två största ligger på 12e resp. 13e plats i senaste världsrankingen (Bertil Andersson från Linköping är rektor på  NTU).

Trots att Singapore har ett fantastiskt kollektivtrafiksystem baserat på tunnelbana och bussar så har det ökande välståndet resulterat i en snabb ökning av bilparken och påföljande trängselproblem, trots höga avgifter i många led i värdekedjan.

Staten har därför etablerat en kraftfull handlingsplan på väg mot ett nytt mobilitetssystem och tagit fram en radikal vision baserad på några huvudpunkter. En ännu mer kraftfull kollektivtrafik väl integrerad på MaaS nivå, och där delade autnonoma fordon tar hand om first/last mile-transporterna. Ingen invånare ska behöva bo längre än 10 min promenad från en tunnelbanestation, men värmen och ibland skyfall gör att man ändå vill ha en ”podcar-on-demand” liknande lösning till och från stationen. Med detta avser man att drastiskt minska andelen ägda personbilar. Någon talare uttryckte det som att de skapat sin egen Nollvision, men där deras nolla betyder något annat än den svenska. (Se bilagan som är en information till allmänheten där man målar upp hela visionen, men samtidigt pekar på att man redan har kommit långt.)

Förutom att lösa sina egna problem så har Singapore ett handelspolitiskt mål att bli en förebild för andra (asiatiska) megacities för hur man löser mobiliteten när staden växer.

Konferens

Denna vecka arrangerade Land Transport Authority (LTA) en liten, men mycket intressant konferens om Future Mobility. Ca 300 personer deltog på en invitation-only basis, de allra flesta från Singapore plus 30-40 pers inbjudna utifrån. Första dagen var en teknisk showcase medan andra dagen utgjordes av en traditionell konferens.

Diverse noteringar och kommentarer

I sin ”teknikparks-miljö” One North har man etablerat ett ”live” provområde för självkörande fordon. Två större utvecklingsprojekt pågår som båda har tillstånd att prova inom detta område,
A*STAR (Agency for Science, Technology & Research) heter det mest mogna och mest sofistikerade. Man har valt att börja i urban miljö får att senare övergå till landsväg. Idag är det implementerat i en Toyota van och man hoppas kunna sätta lösningen i drift på bussar.. Singapore lider av att inte ha några inhemska fordonstillverkare och har för små volymer för att skapa stort intresse hos de stora OEM:erna.

Dessutom har NTU tillsammans med MIT bildat en allians kallad SMART, där Future Urban Mobility är ett av fem arbetsområden. Baserat på en gemensam teknikplattform med relativt billiga komponenter har man byggt 4-5 golfbilsvarianter samt en baserad på en standard Mitsubishi EV bil. Många av de utländska besökarna tyckte att själva autonomin på den Mitsubishi som vi provade var ganska omogen, och upplevdes som ryckig. Jag kan hålla med, men blev positivt överraskad över det faktum att man prioriterat de delar som gjorde att bilen blev en del i ett delat system. Den hade t.ex. backoffice-stöd för att själv köra fram till en upphämtningsplats och man hade implementerat olika fleet-varianter på kommunikation och framförhållning. Som en indikation på kompetensnivån: en doktorand som jag pratade med berättade att han (ursprungligen från Kina) nyligen hade headhuntats till Ubers AV center i Pittsburgh, USA.

Två publika demonstrationer har gjorts inom ramen för andra aktiviteter med  två olika franska versionerna av shuttlar (Navya resp Easymile), den ena inom ett campusområde, den andra i det nyanlagda Gardens of the Bay. Där har man  dock inte tillstånd att köra utan en ansvarig person på fordonet, men söker vägar runt detta då rundturen i Gardens ska ’kommersialiseras’ inom kort.

BMW har bildat en utvecklingsenhet för Future Mobility ihop med NTU som är snudd på lika stor som deras Silicon Valley kontor.

LTA har nyligen också haft tre RFIer ute: en personbils-baserad Mobility on demand (med bl.a. BMW och Uber som respondenter),
förarlösa stadsbussar, samt platoonande container-dragbilar i hamntrafik. Bakom de två RFI:erna för individuell Mobility on Demand samt förarlösa stadsbussar finns en tidplan:
2016 – 17 Prototype trial
2018 – 19 Pilot trial
2020 –     Kommersiell drift

Två ”ramprogram” finns som helt eller delvis omfattar aktiviteter inom området: inom SAVI  samarbetar LTA och A*STAR runt frågor runt future mobility; Ministry of Transport har skapat Committee on Autonomous Road Transport for Singapore (CARTS) för att inom sin organisation adressera automation.

LTA har just nu en öppen engineering challenge på gång för Future Mobility.

Övriga internationella talare på konferensen

UK hade några talare som på olika sätt presenterade den (monetärt) mycket stora brittiska satsningen – jag tycker dock fortfarande att man saknar ett helhetsperspektiv där. Det handlar väldigt mycket om att skaka fram några snabba demonstrationsprojekt.

Uber’s Head of Strategy, Advanced Technology pratade mest om nya mjuka funktioner i appen. Han avslutade dock med att säga att dom satsar stort på sitt samarbete med Carnegie Mellon, men att det kommer att ta tid (att utveckla självgående Uber-fordon).

MIT’s Prof Emilio Frazzoli som representerade både SMART och MIT spin-offen gjorde en mycket intressant dragning av en simulering av hur bilparken i Singapore skulle kunna reduceras från ca 850k till 300k om man övergick till delat ägande av någon form. Han förutspådde f.ö. att ”shared vehicles” skulle bli automationens så kallade ”Killer App”.

Sammanfattning

Det finnas väldigt många likheter mellan Singapores vision och Drive Swedens. Ord som Multi-modal, On-demand, MaaS, Connected, Shared, Personalized, frigöra yta i staden, dynamisk buss-allokering etc återkommer och man har som vi ett definitivt helhetsperspektiv (att lösa Singapores transportproblem – inte att göra fräcka demos). Man pratar också om att bygga en ny stadsdel som är optimerad för framtidens transporter.

Besluten är förankrade ända upp i toppen på både LTA och MoT, och dom är väldigt öppna för samarbete. De är mycket imponerade av det som har vi gör i Sverige – på alla fronter. I mångt och mycket så kompletterar länderna varann map. vad vi kan bidra med, så min personliga uppfattning är att om vi letar efter ett specifikt land att samarbeta med så är Singapore ett självklart val.

Nytt samarbete i Singapore

Channel News Asia rapporterar om ett nytt samarbete mellan två statliga organisationer i Singapore, Land Transport Authority (LTA) och Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) [1].

Dessa två organisationer har tecknat ett femårigt samförståndsavtal (MoU) om att inrätta Singapore Autonomous Vehicle Initiative (SAVI). Målet är att stödja utveckling och introduktion av självkörande fordon på allmänna vägar.

LTAs uppgift blir att se till att lagstiftningen och utvecklingen av självkörande fordon går hand i hand. A*STAR kommer att ansvara för utveckling och utvärdering av den nya teknologin.

De kommer bl.a. att undersöka om det är möjligt att ha självkörande fordon, såsom bussar, för kollektivtrafik som trafikerar fasta rutter och schemalagda tider. Ett annat område av intresse är bildelning. Förhoppningen är att en kundanpassad tjänst där den självkörande bilen kommer på kundens begäran ska leda till ett reducerat antal bilar. Samarbetet ska dessutom se till att det skapas rätt förutsättningar för en storskalig implementation av självkörande fordon i Singapore.

Egen kommentar

Vi har vid ett par olika tillfällen skrivit om pågående forskning och utveckling i Singapore gällande automatiserade fordon. Som artikeln ovan indikerar är det diverse typer av delade transporter som är i fokus där (bilpooler, pendelfordon, bussar). Hittills har det handlat mycket om proof-of-concept, men nu blickar man mot en storskalig testning och introduktion av dessa transporter. Som ett första steg kommer LTA och JTC att från och med januari nästa år tillåta testning av automatiserade fordon på vissa sträckor i verklig trafik.

Källor

[1] Channel News Asia. LTA, A*STAR agree to collaborate on Autonomous Vehicle research. 2014-08-27. Länk

Singapore på väg att bli testbädd för autonoma fordon

Channel News Asia rapporterar om att ön Sentosa i Singapore är på väg att bli ett testområde för autonoma delade fordon [1].

Singapores myndighet för vägtransporter (Land Transport Authority) har nämligen påbörjat samtal med MIT om att utföra tester med en pool av självkörande bilar som utvecklats inom SMART (ett forskningscenter där MIT tillsammans med National University of Singapore utvecklar självkörande fordon).  Ett annat område där man planerar liknande tester i slutet av året är Jurong Lake.

Dessa planer offentliggjordes på World Cities Summit som hölls i början av förra veckan. Singapore kan därmed bli först i världen att utföra tester med en delade självkörande fordon. Enligt MIT professor Carlo Ratti är nästa steg att utveckla ett system som kan hantera bildelning.

Representanter från Land Transport Authority har också påpekat att självkörande bussar är en möjlighet och ett sätt att minska antalet bilar och förbättra säkerheten i landet.

Något annat som diskuterats på World Cities Summit är hur sensorer som känner av förarfrustationer kan användas för att undvika incidenter och olyckor.

Egen kommentar

World Cities Summit hölls 1-4 juni i Singapore. Temat var Liveable and Sustainable – Common Challenges, Shared Solutions.

Källor

[1] Channel News Asia, Sentosa could be a trial site for driverless car fleet. 2014-06-03. Länk